Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada: Poziv na akciju protiv iskorištavanja djece u Hrvatskoj

Nove obavijesti Obilježavanja Vijesti

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada, koji se obilježava 12. lipnja, pruža nam priliku da se podsjetimo na alarmantnu činjenicu: oko 160 milijuna djece širom svijeta trenutno je uključeno u različite oblike dječjeg rada. Ova djeca, koja se često koriste kao jeftina radna snaga, izložena su iskorištavanju koje ozbiljno šteti njihovom cjelokupnom razvoju i onemogućuje njihovo školovanje.

“Dječji rad” definira se kao rad koji djeci oduzima djetinjstvo, njihove potencijale i dostojanstvo, a koji šteti tjelesnom i psihičkom razvoju. Odnosi se na posao koji je psihički, fizički, društveno ili moralno opasan i štetan za djecu i/ili ometa njihovo školovanje.

U Hrvatskoj, situacija nije ništa manje zabrinjavajuća. Prema podacima Ureda pravobraniteljice za djecu, u 2023. godini primljeno je 11 pojedinačnih prijava koje se odnose na nezakonit rad i zapošljavanje djece u području radnih odnosa kod poslodavca, povrede prava učenika tijekom učenja temeljenog na radu te na sudjelovanje djece u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ovo je blagi pad u odnosu na 2022. godinu, kada je zabilježeno 15 takvih prijava.

Posebno je zabrinjavajuće što su djeca u Hrvatskoj izložena gospodarskom iskorištavanju i obavljanju štetnih poslova osobito tijekom ljetnih mjeseci, kada mnogi od njih rade u ugostiteljskoj djelatnosti ili trgovini. Poslodavci nerijetko krše njihova prava, pa djeca rade prekovremeno i noću, uskraćuje im se pravo na dnevni i tjedni odmor, ne prijavljuje ih se na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i sl.

Pozivamo roditelje da zaštite dijete od svakog oblika rada koji je za dijete štetan, ugrožava njegovo zdravlje, sigurnost ili razvoj te da inspekciji rada prijave takve slučajeve.

Ne smijemo zaboraviti i na to da je prosjačenje jedan od oblika dječjeg rada. Unatoč višegodišnjem ukazivanju na taj problem, prosjačenje odraslih s djecom redovna je pojava u većim gradovima, osobito u Zagrebu, a u ljetnim mjesecima i u turističkim mjestima na obali. Navođenje ili korištenje djece na prosjačenje ozbiljna je povreda prava djece, na što kontinuirano upozoravamo javnost, ali i policiju, tražeći da pojača aktivnosti na identifikaciji osoba koje na taj način iskorištavaju djecu.

Već niz godina pravobraniteljica za djecu predlaže jasnije propisati primjenu općih propisa o radnim odnosima, sigurnosti i zaštiti na radu u učenju temeljenom na radu kod poslodavca, odredbe o inspekcijskom nadzoru i nadležnosti za taj nadzor nad poslodavcima te sankcije za poslodavce za povrede prava učenika i postupanje protivno odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju.

Smatramo kako je potrebno dodatno regulirati zaštitu djeteta u situacijama koje nisu predviđene Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, kao što su prava djece koja rade na temelju ugovora o radu redovitog učenika posredstvom srednjoškolskih ustanova, te propisati nadležnost Državnog inspektorata za nadzor i izricanje mjera poslodavcima. Isto tako, potrebno je uspostaviti (u Zakonu o strukovnom obrazovanju) cjeloviti nadzor i sankcioniranje poslodavaca za povrede prava učenika; provoditi učenje temeljeno na radu i naukovanje samo kod poslodavaca koji provode prethodnu provjeru osuđivanosti prije sklapanja ugovora s poslodavcem i periodično o tome obavještavaju škole.

Na kraju, pozivamo sve da se pridruže borbi protiv dječjeg rada. Svako dijete zaslužuje pravo na sigurno i sretno djetinjstvo. Ne smijemo dopustiti da se to pravo krši.

Izvor: Pravobranitelj za djecu Foto: Ilustracija/dijete.hr

Odgovori