Projekt pravne pomoći” Branitelji za branitelje”

Nove obavijesti Riječ branitelja Vijesti

Veteranska udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske već dvije godine aktivno provodi projekt „Branitelji za branitelje” u okviru kojega se pruža stručna pravna pomoć i pravno savjetovanje članovima Udruge i svim hrvatskim braniteljima koji bi se Udruzi, odnosno predsjedniku Udruge Draženu Jurmanoviću obratili za pomoć. Projekt “Branitelji za branitelje 2021” i „Branitelji za branitelje 2022” odobren je od strane Osječko- baranjske županije temeljem Ugovora o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u financiranju / sufinanciranju projekta / programa Veteranske udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske, te se provodi u suradnji s odvjetnicom Morisom Mikić i njenim pravnim suradnicima.


Odvjetnica Morisa Mikić i njen pravni tim već pune dvije godine pružaju pravne savjete i pravnu pomoć hrvatskim braniteljima i to najčešće u području upravnog postupka, gdje je najčešće potreban savjet i pravna pomoć oko rješavanja pitanja prava hrvatskih branitelja. No, pored navedenoga vrlo često je našim suborcima potreban savjet oko raznih pravnih pitanja iz područja ovršnog prava, obiteljskog, kaznenog i slično.


Nakon pune dvije godine suradnje, zaredali su uspjesi i uspješno riješeni razni sudski , ovršni i upravni postupci ( u prvom ili u drugom stupnju ) ili uspješno riješeni upravni sporovi, kada branitelji sa svojim zahtjevom uspiju pravdu ostvariti tek presudom Upravnoga suda. Uzimajući u obzir činjenicu da svi ovi upravni i sudski postupci vrlo dugo traju, to je i bilo za očekivati da će rezultati uslijediti tek protekom jedne ili više godina nakon početka pravnog savjetovanja i zastupanja od strane odvjetnice Morise Mikić.

Tako je nedavno drugostupanjsko tijelo – Ministarstvo hrvatskih branitelja, nakon uložene žalbe od strane odvjetnice, poništilo prvostupanjsku odluku i pozitivno riješilo zahtjev našega člana koji je tražio priznanje statusa HRVI, i to sa zahtjevom koji je podnio još početkom 2020 godine. Drugostupanjsko tijelo prihvatilo je sve navode koje je odvjetnica istaknula u žalbi, te je u potpunosti poništilo prvostupanjsko rješenje kojim je zahtjev hrvatskog branitelja za priznavanjem statusa HRVI bio odbijen. Postupci za priznanje prava hrvatskih branitelja su često dugotrajni i iziskuju upornost i stručno znanje prilikom pisanja žalbi i drugih podnesaka kojima se zahtjeva priznanje prava te je stručan pomoć odvjetnika neophodna i nezamjenjiva. Vjerujemo da će projekt dati još mnogo pozitivno riješenih pravnih problema naših suboraca na opće zadovoljstvo cijele braniteljske populacije. Naime, opće je poznato da upravo poteškoće koje branitelji imaju prilikom rješavanja pravnih problema, često, dovode do depresivnih stanja, stanja nemoći i sl, a koji loše djeluju na cijelo psihofizičko stanje svakoga čovjeka. Braniteljska populacija je posebno osjetljiva na ovakve oblike stresa, te svakako svako pravovremeno rješavanje ovakvih problema čini život lakšim i boljim.

Odgovori