Operacija Hrvatske vojske “Orkan 91”.

Domovinski rat Nove obavijesti Obljetnice Vijesti

Kod spomen-obilježja Trokut blizu Novske, mjesta odakle je prije 32 godine započela operacija Orkan-91, i ove su se godine 29. listopada okupili oni koji pamte i poštuju žrtvu branitelja u Domovinskom ratu.

Na spomen-obilježju Trokut-Novska održana je komemoracija u spomen na 314 poginulih hrvatskih branitelja koji su svoje živote izgubili na novljanskoj bojišnici.
Svake godine na ovom spomen obilježju okupe se izaslanstva općina, gradova, županija, Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i Predsjednika Republike Hrvatske koji se iznova prisjete poginulih branitelja i vojne akcije „Orkan-91“, prve značajnije pobjede Hrvatske vojske u Domovinskom ratu koja se vodila do 3. siječnja 1992. godine.

samobor trokut

Operacija Orkan ’91 bila je prva značajnija pobjeda HV-a u Domovinskom ratu. Vodila se od 29. listopada 1991. do 3. siječnja 1992., kada je zbog potpisivanja Sarajevskog sporazuma morala biti prekinuta.  Bila je prva veća napadna operacija hrvatskih snaga u Domovinskom ratu, u kojoj je oslobođeno 16 naselja u općinama Novska, Pakrac i Nova Gradiška.

Operacija oslobađanja zapadne Slavonije, jesen, zima 1991.

Operaciju je 25. listopada 1991. odobrio načelnik Glavnog stožera Anton Tus.

Početkom listopada 1991. pobunjeni Srbi zapadne Slavonije uz veliku pomoć Banjolučkog korpusa i dijela Bjelovarskog korpusa JNA uspjeli su zauzeti značajan dio planinske zapadne Slavonije, prije svega planine Papuk, Psunj i Ravnu Goru te jugoistočni dio Bilogore. Također, pod svojim nadzorom su imali posavsko područje između Nove Gradiške i Novske. Njihova najjača uporišta bili su Okučani te jugoistočno područje Pakraca.

Neposredno su bili ugroženi gradovi Nova Gradiška, Novska, Pakrac, Daruvar, Požega, Grubišno Polje, Orahovica, Slatina i Virovitica. Postojala je realna opasnost da u jednom snažnom prodoru zauzmu virovitičko-slatinsko područje, izbiju na Mađarsku granicu i odsijeku slobodni dio Slavonije. Time bi ostvarili svoj cilj o granici do Virovitice.

Čak štoviše – JNA je imala planove daljnjeg prodora u Slavoniju, od Orahovice preko Našica, planirali su s leđa napasti Osijek, Đakovo i Vinkovce, čime bi se hrvatske postrojbe našle rascjepkane u nekoliko nepovezanih enklava. U takvog razvoja događaja slučaju za očekivati bi bilo brz pad preostalog slobodnog dijela Slavonije i nesagledivu humanitarnu katastrofu.

Prvi značajniji protunapad hrvatskih postrojbi koje su tek bile u formiranju bila je akcija Otkos 10 koja je odgurnula opasnost od Virovitice i Grubišnog Polja.

Prva etapa (29. listopada – 9. prosinca 1991.)

Napadna djelovanja počeli su Tigrovi, koji su naišli na otpor neprijatelja dobro utvrđenog kod sela Paklenice. Jake su borbe vođene i za selo Voćaricu, o čemu svjedoči i podatak o pet poginulih i 18 ranjenih pripadnika 1. br ZNG-a. Prodor je napravljen na smjeru napada 105. br HV-a prema Bairu te je nastavljen napad prema motelu Trokut, gdje su se također vodile žestoke borbe i pomicala crta. U borbama za Bair i Trokut poginulo je 11 hrvatskih branitelja, a jedan je smrtno ranjen. Napadne aktivnosti provodile su se i prema Jasenovcu. Neprijateljske snage u idućim su danima odgovorile protunapadima na hrvatske položaje te udarima po civilnim ciljevima u Lipovljanima, Kutini i Novskoj. Tako se početak prve etape djelovanja hrvatskih snaga u operaciji Orkan 91 može ocijeniti kao etapa prelaska iz obrane u napad i najava kako će oslobađanje okupiranih područja protjecati uz velike žrtve hrvatskih branitelja te snažne otpore agresorskih snaga, koje su imale prevlast u naoružanju. To je ujedno bilo i prvo iskustvo koje su hrvatski branitelji stjecali u napadnim operacijama.

Uvođenjem 117. br HV-a u operaciju nastavljaju se napadna djelovanja hrvatskih snaga, koje ovladavaju dijelom Popovca i uzvisinom koja dominira tim područjem, a provodile su se i pripreme za nove napade. Slijedi niz dogovorenih prekida vatre koje srpske pobunjeničke snage u pravilu ne poštuju. Težište napada hrvatskih snaga usmjereno je prema Bairu i Popovcu, iz kojih je neprijatelj potisnut, a djelovanja su nastavljena i prema motelu Trokut. Znatan je iskorak napravljen oslobađanjem Brezovca, kad je zaplijenjen i dio neprijateljskog naoružanja. Opet je sklopljeno primirje, no ono neće zaživjeti jer neprijatelj nastavlja napade na hrvatske položaje i civilne ciljeve.

Novi je cilj pred osvježenim hrvatskim snagama bilo selo Lovska, koje je oslobođeno 18. studenog, a važno je postignuće i zapljena većih količina naoružanja i opreme. Oslobađanjem Lovske ostvaren je još jedan važan cilj: ovladavanje strateški važnim položajem motelom Trokut, s kojeg se neprijatelj morao povući kako se ne bi našao u okruženju hrvatskih snaga jer su imali samo jedan izlaz prema Koritima. U nastavku djelovanja hrvatske snage oslobađaju i Donje Kričke te Livađane, a nešto kasnije i Gornje Kričke. Uslijedile su pripreme hrvatskih snaga za nova napadna djelovanja te neprijateljski pokušaji ponovne okupacije tek oslobođenih hrvatskih mjesta. Tako su se smjenjivali ciklusi hrvatskih snaga: napad-obrana i stvarale nove povoljnije pozicije za nastavak operacije.

U više napadnih djelovanja hrvatske su snage nastojale osloboditi selo Korita, koje je 7. prosinca stavljeno pod hrvatski nadzor. Tenkovi Tigrova predvodnici su novih napadnih djelovanja te je oslobođeno selo Jagma, a ovladano je i važnim kotama za nastavak djelovanja. Oslobođena su sela Gornja i Donja Subocka, čime je završena prva etapa operacije na novljanskom bojištu. Istodobno su na novogradiškom dijelu bojišta hrvatske snage u početku provodile aktivnu obranu i zaustavljale neprijateljske napade, a kasnije su i pokrenule napadna djelovanja. Neprijatelj je pružao snažan otpor te su napredovanja hrvatskih snaga bila ograničena. No, neprijateljska crta obrane iz dana u dan sve je više pomicana u dubinu.

Druga etapa operacije ( 22. prosinac 1991. – 3. siječnja 1993.)

Dana 22. prosinca 1991. otpočela je druga etapa operacije Orkan ’91, a završila je 3. siječnja 1992. Operacija je otpočela napadom 1. Gardijske brigade i dijela 100. brigade na srpsko uporište u Donjem Čagliću i Kovačevcu Čaglićkom.

Na Badnjak, 24. prosinca, virovitička 127. brigada je oslobodila Donje, Srednje i Gornje Grahovljane te Dragović, a na Božić, 25. prosinca, 127. brigada je oslobodila Španovicu i Čerik, a 104. varaždinska brigada ulazi u srpsko uporište Kusonje. U sljedeća dva dana 127. i 104. brigada nastavljaju smjerom Brezica – Kraguj – Japaga.

Također na Badnjak, 24. prosinca, 123. brigada i 136. brigada oslobodile su sela Sažije i Vučjak Kamenski, a sutradan, 25. prosinca, i selo Kamenska te jako srpsko uporište Bučje (Pakrac).

Na Štefanje, 26. prosinca, oslobođena su sela Donja Šumetlica, Branešci i Ožegovići. Požeška 123. brigada se u selu Ožegovcima spojila sa snagama slatinske 136. brigade koja je napredovala iz pravca Zvečeva i virovitičke 127. brigade koja je stigla preko Grahovljana, Dragovića i Španovice. Dana 29.prosinca, Protudiverzantska satnija ZNG Bjelovar zaustavlja neprijatelja u Prekopakri – Pakrački vinogradi čime je otklonjena i zadnja mogućnost pada Pakraca. Time je otvorena prometnica Pakrac – Požega. No, zbog izravne blizine prvih srpskih položaja, prometovanje tom cestom od siječnja 1992. do operacije Bljesak bilo je izrazito opasno. Razlog je što se 123.brigada Požega odbila povezati sa 121. brigadom Nova Gradiška u selu Širinci čime bi neprijateljske snage bile presječene, te istočni dio ostao u okruženju, već je povukla svoje snage u požešku vojarnu.

Zaustavljanje operacije

Daljnja napredovanja zaustavljena su 3 siječnja 1992. Naime, dana 2. siječnja 1992. u Sarajevu je zaključen prekid vatre na svim bojišnicama u Hrvatskoj, a sporazum je stupio na snagu 3. siječnja 1992.

U skladu sa Sarajevskim sporazumom hrvatska je obrana u Zapadnoj Slavoniji uspostavljena na položajima: Trebež – lijeva obala Save – Jasenovac – kanal Strug do tt 91 – nadvožnjak na autocesti – Stari Grabovac – potok Paklenica – Novsko brdo (tt 330) – Slatno brdo (tt 441) – Kričko brdo (tt 467) – Gornje Kričke – D. Subocka – most na Pakri (PG Lipik) – dolina rijeke Pakre – prometnica Pakrac – Kusonje – Dragović – Španovica – Bučje – Jakovci – Cikote (Pakrac) – Debelo brdo (tt 819) – Velika Marinica – Lipova kota(tt 836) – Trešnjevo brdo (k777) – Čardak – Širinci – Mašićka Šagovina – Medari – Dragalić – Donji Bogićevci- Pivare – lijeva obala Save.

U operaciji Orkan 91 poginulo je 246 pripadnika hrvatskih snaga, od kojih 151 na novljanskom te 94 na novogradiškom bojištu.  ranjeno ih je 557, a nestalo njih 9. Agresorska strana imala je 516 poginulih i 615 ranjenih.

Dio teksta preuzet s Hrvatskog vojnika, autora Marinka Karačića

Odgovori