Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2022./2023. – studenti

Najave Nove obavijesti Vijesti

Temeljem čl.15, st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 02. studenoga 2022.god. raspisao je Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja.

Tekst natječaja za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog  i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja, pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (NN 101/2019).

Natječaj-za-dodjelu-potpore-za-obrazovanje-2022-2023-STUDENTI

I Z J A V A O SASTAVU ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

Obrazac A2

Obrazac B2

Obrazac C2

Obrazac E

Odgovori