Ministarstvo obrane RH otvara natječaj za vojničku službu

Najave Nove obavijesti Vijesti

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske objavilo je javni natječaj za ugovorni prijam 200 vojnika/mornara i do 20 dočasnika u djelatnu vojnu službu. Prijam kandidata započet će 1. srpnja 2024. godine i trajat će dvije godine.

Ministarstvo obrane RH raspisalo je u srijedu 12. lipnja 2024. godine javni natječaj za ugovorni prijam 200 vojnika/mornara i do 20 dočasnika u djelatnu vojnu službu, s početkom službe 1. srpnja 2024. godine.

Prijam kandidata provest će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe: Benkovac, Bjelovar, Đakovo, Karlovac, Knin, Lučko, Petrinja, Pula, Orebić (Pelješac), Rijeka (Učka), Split, Varaždin, Velika Gorica, Zemunik Donji i Zagreb.

Probni rad ugovornih vojnika/mornara traje šest mjeseci.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a kandidati trebaju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

Kandidati za vojnike/mornare trebaju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

  • najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • najviše navršenih 30 godina života do kraja 2024. godine
  • uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

U vojničku službu mogu se primiti i vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu ako nisu stariji od 40 godina i koji, uz prethodno navedene uvjete, trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Na dočasničku dužnost mogu se primiti kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona i kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona. Kandidati za ponovni prijam na dočasničku dužnost raspoređuju se na dužnost u Oružane snage RH u skladu s osobnim činom i stečenom vojnostručnom specijalnosti.

Mjesto službe za ponovni prijam na dočasničku dužnost je teritorij Republike Hrvatske.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, nakon objave natječaja u Narodnim novinama, najkasnije do 22. lipnja 2024.

( MORH) Foto: Ilustracija/arhiv

Odgovori