Tko ima pravo na ponovni izračun mirovine.

Nove obavijesti Vijesti

Pravo  na ponovni izračun mirovine po čl. 52. stavak c)  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 84/21) imaju:

(1) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, i članovi obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika borbenog sektora, koji su korisnici mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili općim propisima iz mirovinskog osiguranja koji prethode tom propisu, imaju pravo podnijeti zahtjev za određivanje novog iznosa mirovine uz primjenu članaka 27., 35. ili 48.  Zakona (NN 121/17).

(2) Pravo na mirovinu pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka osobama iz stavka 1. ovoga članka pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev mogu podnijeti:

1.Hrvatski branitelji kojima je mirovina određena sukladno ZOHBDR-a ili Zakonu o mirovinskom osiguranju prije 2019. godine (odnosno prije pune primjene novog ZOHBDR-a)

2.Hrvatski braniteljimi kojima je određena invalidska mirovina djelomično po ZOHBDR-u, a djelomično po Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO) tzv. kumulirana mirovina) isto prije 2019.g.

Pravo na dodatak izvršiti če se i onim braniteljima kojima je određena najniža mirovina (tj. 2.558,25 kn/339,54 EUR ) dodati će se 0,50 kn/0,07 EUR po danu borbenog sektora. Svima  kojima je izračun mirovine veći od najniže mirovine nemaju pravo na dodatak od 0,50 kn/0,07 EUR.

Ponovni izračun mirovine sukladno čl. 52.c) neće se izvršiti:

  1. svima kojima je mirovina priznata sukladno Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (tj. mirovine po čl. 6., 6.a i 11.)
  2. svima kojima je invalidska mirovina određena sukladno ZOHBDR-a u potpunosti (tzv. 100% vojna)
  3. svima kojima je mirovina određena 2019. g. i nakon 2019. g. obzirom da je od tada priznato sve što je određeno novim ZOHBDR-om.

Po ishođenju potvrde podnosi se zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, po područnim službama mjesta stanovanja .

Odgovori