Postupanje u slučaju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Nove obavijesti Vijesti

Ukop uz vojne počasti

Smrtno stradali hrvatski branitelji iz čl. 6 stavka 1. točke a) i b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, imaju pravo na ukop uz vojne počasti.

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) u točkama a) i b) definirano je kako je smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji je:

a) poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.,
b) ubijen prilikom zatočenja u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu.

 • U slučaju smrti hrvatskog branitelja obavijestiti Hitnu pomoć na broj 194 ili policiju na broj 192.
 • Zatim, liječnik će pregledati osobu te pozvati mrtvozornika koji će ustanoviti smrt, izdati potvrdu o smrti i dati dozvolu za ukop umrle osobe.
 • S dozvolom za ukop, koju je izdao mrtvozornik, treba se obratiti ovlaštenom pogrebnom  poduzeću, ako to poduzeće nema svoj prijevoz za preminula osobe , obratiti se pogrebnom prevozniku ili posmrtnom pripomoći.
 • Zatim, treba se rezervirati vrijeme ukopa .
 • Kada se odredi vrijeme ispračaja/ukopa, obavijestiti nadležno tijelo , upravnom odjelu županije, nadležnom za poslove hrvatskih branitelja prema mjestu zadnjeg prebivališta pokojnika.

Poslije ukopa ;
Treba prijaviti Matičnom uredu činjenicu smrti.
Od dokumentacije potreban  je osobni  dokument pokojnika (OIB)  i potvrda smrti hrvatskog branitelja-pokojnika .

Što ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira ?
Troškove pogreba, i to ;

 • Pogrebna oprema ( do 1.800,oo kn )
 • Troškovi ispračaja / ukopa do 1.500,00 kn
  Grozno mjesto ( ako ga obitelj nema , do 2.000,00 kn)
 • Prijevoz posmrtnim ostataka u Republici Hrvatskoj od mjesta smrti do mjesta ukopa ( do 5kn/km)
 • Prijevoz posmrtnim ostataka izvan Republike Hrvatske do max 4.000,00 kn ( ako se pokojnika prevozi izvan Republike Hrvatske )

Grobno mjesto 
Ako nemate grobno mjesto, odnosno, isto je popunjeno ili ukop nije moguć zbog drugih okolnosti na koje niste imali utjecaj isto će vlVam se dodijeliti te će polovicu troškova podmiriti općina/grad, a drugu polovicu troška ( do 2.000,00 kn) sufinancirati će Ministarstvo hrvatskih branitelja. Razliku cijene do punog iznosa groznog mjesta dužna je podmiriti obitelj.

Nadgrobni spomenik

Umrli hrvatski ratni vojni invalid skupine od 1-4 , koji su do smrti koristili pravo na njegu i pomoć druge osobe, imaju pravo na uređenje groznog mjesta s nadgrobnim spomenikom u visini do 11.500,00 kn.

Za sve ostale informacije obratite se djelatnicima Područnih  odjela Ministarstva hrvatskih branitelja;
Područni odjel Bjelovar; 043/211-651
Područni odjel Čakovec 040/395-018
Područni odjel  Dubrovnik 020/311-091
Područni odjel Dubrovnik u Metkoviću 020/690-040
Područni odjel  Gospić 053/575-377
Područni odjel Karlovac 047/611-795
Područni odjel  Koprivnica 048/525-271
Područni odjel  Krapina 049/373-336
Područni odjel Osijek 031/208-225
                                       031/293-382
                                       031/291-258

Područni odjel Požega 034/8952-267
Područni odjel Pula.     052/210-188
Područni odjel Rijeka.   051/329-521
Područni odjel Sisak (privremeno) 044/660-213
Područni odjel Slavonski Brod  035/447-363
Područni odjel Split   021/480-699,  021/724-759
Područni odjel Šibenik   022/218-997
Područni odjel Varaždin  042/321-131
Područni odjel Virovitica  033/800-867
Područni odjel Vukovar  032/331-706, 032/444-442
Područni odjel Zadar  : 023/313-970
Područni odjel Zagreb   01/3658-011, 01/3658-013

Izvor/ MHB

Odgovori