Održan stručni seminar u organizaciji MHB u Daruvaru

Nove obavijesti Vijesti

Dana, 14. veljače 20024. godine, u Daruvaru, održan je dvodnevni stručni seminar na temu „Izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, zdravstveni programi i preventivne aktivnosti u cilju zaštite zdravlja i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Na seminaru se okupilo oko 150 stručnih suradnika ministarstva hrvatskih branitelja koje rade s braniteljsko-stradalničkom populacijom.

Cilj seminara bio je upoznavanje s najznačajnijim zakonskim izmjenama koje su stupile na snagu od Nove godine, kao i sa zdravstvenim programima i aktivnostima Ministarstva usmjerenim prema prevenciji zdravstvenih rizika, zaštiti zdravlja i unaprjeđenju kvalitete života braniteljsko-stradalničke populacije.

U sklopu prvog panela, koji je moderirao glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmadža, predstavljene su Izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, s posebnim osvrtom na novosti u pogledu određivanja odnosno povećanja osnovice za invalidnine HRVI, određivanje iznosa naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, koja se proširuje na veći broj korisnika, te osnivanju javne ustanove za trajni smještaj hrvatskih branitelja koji imaju potrebu i za takvim oblikom pomoći.

Predstavljena su i dosadašnja postignuća u pogledu stambenog zbrinjavanje hrvatskih branitelja te rad područnih odjela Ministarstva hrvatskih branitelja, gdje su se mogla čuti i direktna iskustva s terena od voditelja područnih odjela, a bilo je riječi i o postupku vještačenja tjelesnog oštećenja hrvatskih branitelja, kao i o drugim aktivnostima, o kojima su izlagali čelnici i predstavnici nadležnih ustrojstvenih cjelina Ministarstva.

Pojašnjeno je kako ostvariti novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i jednokratnu novčanu pomoć te koje su novosti i pozitivne promjene u tom pogledu, kao i postupanja u slučaju smrti hrvatskog branitelja, a predstavljene su i najznačajnije aktivnosti u procesu traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu.

O mirovinskim pravima hrvatskih branitelja i pripadnika HVO-a, statistici rasta mirovina u proteklim godinama te povratu ranije oduzetog postotka mirovina izlagao je zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo Bulaja, o pitanjima vezanim uz ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja govorio je ravnatelj uprave za ljudske resurse  MORH-a Ivan Jušić, a usluge i modele rada veteranskih centara predstavio je general Josip Lucić, ravnatelj Javne ustanove koja upravlja radom četiri veteranska centra sa suradnicima.

U sklopu teme zdravstveni rizici, preventivne aktivnosti i zaštita zdravlja predstavljene su aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva hrvatskih branitelja usmjerene zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja, te novosti Zakona o socijalnoj skrbi u svijetlu ostvarivanja prava starijih osoba i osoba s invaliditetom iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Održana su i predavanja uvaženih stručnjaka iz područja psihijatrije i suradnika Nacionalnog centra za psihotraumu KBC-a Zagreb kojima su obuhvaćene teme vezane uz prevenciju nasilja, promjene navika, zdravu prehranu i pretilost, stres i tehnike relaksacije te razne oblike ovisnosti, a taj panel moderirala je doc. dr. sc. Maja Bajs Janović iz Centra za psihotraumu, ujedno nositeljica tog dijela seminara.

O važnosti supervizije u radu djelatnika i suradnika Ministarstva hrvatskih branitelja govorila je prof. dr. sc. Kristina Urbanc, predsjednica Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj.

O prevenciji suicida hrvatskih branitelja govorio je u svom izlaganju državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špiro Janović, a organizirane su i radionice za članove timova za psihosocijalnu pomoć s naglaskom na postupanja u kriznim i suicidalnim stanjima.

Na kraju seminara posebno je naglašeno kako je važno da teme koje su obrađene u Daruvaru ne ostanu samo među nazočnima na seminaru, nego da sudionici seminara spoznaje, iskustva i nova saznanja podijele s braniteljsko-stradalničkom populacijom u svom okruženju kako bi svi na adekvatan način bili upoznati sa svojim pravima.

Izvor i foto: MHB

Odgovori