Obljetnica 30. godine od oslobađanja Brda Križ .

Nove obavijesti Obilježavanja Obljetnice

Operacija kodnog naziva ” Jaguar” u kojoj su, nakon pet dana borbi od 17-22. svibnja 1992. godine, postrojbe 159. brigade Hrvatske vojske zauzele brdo Križ, dominantan položaj u zaleđu Bibinja i Sukošana s kojeg su srpski pobunjenici ugrožavali šire područje Zadra. Zauzimanjem brda Križ, osiguran je promet Jadranskom magistralom te osigurana značajna strateška pozicija za daljnja djelovanja, što će se kasnije posebno vidjeti u operaciji Maslenica.

U akciji Jaguar od pripadnika Hrvatske vojske sudjelovala je 159. brigada pod zapovjedništvom Frane Šarića, a u sklopu nje 2. satnija 159. brigade pod zapovjedništvom Ivana Vitanovića te 2. izviđačka satnija 159. brigade pod zapovjedništvom Vinka Šimunića Bubnja (Bibinjska satnija). U manjem dijelu sudjelovala je 112. brigada pod zapovjedništvom Danijela Telesmanića. Veliku ulogu odigrale su i Dračevačka satnija (pješaštvo 112. brigade) te Sukošanska satnija (dio 159. i 112. brigade), obje pod zapovjedništvom Denisa Bračića. U zadaći su sudjelovali i pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova.

Taktička zadaća Jaguar započinje 17. svibnja 1992. kada neprijateljska kolona vozila ulazi u Bibinjsko polje sve do one lokacije s koje položaj na Sv. Martinu može djelovati nakon uništenja tenka T-55.

Neprijateljsku kolonu predvodio je tenk T-34, koji je nakon znaka za akciju ubrzo uništen. Nakon signala napada na neprijateljsku kolonu Bibinjsko polje postalo je ratna zona na koju su protuoklopnim i lakim topništvom djelovali s položaja Sv. Martin.

Nakon uništenja kolone koja je trebala zamijeniti posadu s Križa kreće se u probijanje glavnoga puta. Neprijatelj nije mogao djelovati s Križa iako je imao oružje, jer čim bi se pojavili na PAM-ovima ili tenku, napali bi ih hrvatski vojnici koji su ih okružili.

Sukošanski izviđači uspjeli su razminirati usku stazu do glavnoga puta i postaviti mine prema Babindubu da im tko ne bi došao s leđa dok traje akcija. Sto pedeset deveta briga da blokirala je put prema Ba bindubu i aerobazi istovreme no trpeći snažnu vatru na Sv. Martin, Zadar i druge položaje. Tim događajem započela je blokada Križa. Aktivnosti vezane za blo kadu brda Križ bile su određene prema grupama. Zadaća grupa “Jaguar 1” i “Jaguar 2” bila je neutralizirati bilo kakav oblik pomoći koju su Srbi nastojali pružiti svojim snagama na Križu, a zadaća grupe “Jaguar 3” bila je neutraliziranje djelovanja neprijatelja s Križa. Neprijatelj je nastojao odblokirati okružene vojnike na Križu borbenim djelovanjima po položaju 2. satnije 2. bojne na Sv. Martinu, ali u tome nije uspio. Neprijatelj je u pet dana opsade neprekidno iz Musapstana, Križa, Travičine glavice i zrakoplovne baze pokušavao probiti blokadu koju su postavili hrvatski branitelji. Petoga dana blokade s brda Križ dezertirao je neprijateljski vojnik i dao uvid u loše moralno stanje neprijateljskih snaga. Zapovjednik zadaće Jaguar Ivan Vitanović uvidio je mogućnost zauzimanja Križa bez daljnjih sukoba te je mudro natjerao neprijatelja na predaju. Nakon uspješne petodnevne blokade predalo se 48 neprijateljskih vojnika. Akcija je službeno trajala od 17. do 22. svibnja 1992., kada je Republika Hrvatska kao 178 članica primljena u Ujedinjene narode.

Pročitajte više na: https://vojnapovijest.vecernji.hr/vojna-povijest/operacija-jaguar-1155082 – vojnapovijest.vecernji.hr

Akcijom oslobađanja zapovijedao je pukovnik Ivan Vitanović, koji je vodio i pregovore o predaji.

Za 30. obljetnicu akcije predstavljena je i knjiga – Vojna akcija Jaguar 1992.

Izvor : Vojno-geografska analiza taktičke zadaće Jaguar 1992. godine

Odgovori