Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Valbandonu

Najave Nove obavijesti Vijesti

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske objavilo je javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Valbandonu. Prostor se nalazi u sporednoj zgradi kompleksa UJ Valbandon, na adresi Prilaz marini 2, i trenutno služi kao trgovina mješovitom robom.

Prostor za zakup uključuje prodajni prostor površine 70,00 m2, s pripadajućim skladišnim prostorom površine 15,00 m2 i pomoćnim prostorom površine 15,00 m2. Prostor se iznajmljuje za obavljanje maloprodajne trgovačke djelatnosti, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine, na rok od dvije godine.

Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor iznosi 1.800,00 EUR mjesečno. Na ponuđeni iznos zakupnine obračunat će se PDV. Zakupnik je tijekom korištenja poslovnog prostora obvezan plaćati i režijske troškove u paušalnim mjesečnim iznosima.

Pravo na podnošenje ponude imaju sve pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ponude se mogu podnijeti neposredno ili preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva unutarnjih poslova, Služba za investicije i nekretnine, Ilica 335, Zagreb, do 3. svibnja 2024. godine do 12,00 sati.

Ponude će se otvarati 7. svibnja 2024. godine u 11,00 sati u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ilica 335, Zagreb, soba br. 218. O izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od poziva zakupodavca sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. Ako isti ne sklopi ugovor o zakupu ili ne preuzme poslovni prostor u određenom roku, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora, te će se izabrati drugi po redu najpovoljniji ponuditelj.

Pregled poslovnih prostora može se izvršiti uz prethodnu najavu i dogovor na broj tel: 052 537 001.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/37 88 961.

Izvor : MUP Foto: ilustracija

Odgovori