Financiranje nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja

Najave Nove obavijesti Vijesti

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program), s ciljem
sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog
obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja
pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti, ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javni poziv “ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA”.

Za poticajna sredstva po ovom pozivu, kako stoji u javnom pozivu, mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji .

Ministarstvo će kroz ovaj oblik kandidatima odobriti financiranje ako su nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali
obrazovanje, ili ako su obrazovanje upisale nakon 17. veljače 2022. godine, a prije upisa obrazovanja su bile
nezaposlene najmanje 15 dana. Iznimno, za osobe koje su obrazovanje upisale nakon 17. veljače 2022.
godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana, te su završile i samostalno
podmirile troškove obrazovanja u cijelosti, mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava uloženih
u obrazovanje.

Ministarstvo će kroz poticajna sredstva financirati :
a) stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
b) prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
c) osposobljavanje,
d) usavršavanje te
e) stjecanje dodatnih znanja i vještina.
2) Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti ili jedan obrazovni program.
3) Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za one obrazovne aktivnosti i obrazovne programe za koje su ostvarena poticajna sredstva drugih institucija.
4) Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za podmirivanje troškova obrazovanja unutar sustava visokog školstva odnosno nije moguće sufinancirati troškove sveučilišnog i stručnog studija niti obrazovanje na veleučilištu i visokoj školi.
5) Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za podmirivanje troškova polaganje vozačkog ispita svih A i B kategorija te AM kategorije. Sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita za C i CE kategoriju moguće je isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva prethodno ima završeno obrazovanje za vozača motornog vozila.

Ministarstvo u javnom pozivu naglašava da su prihvatljive aktivnosti za podmirivanje troškova obrazovanja;

a) stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
b) prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
c) osposobljavanje,
d) usavršavanje te
e) stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe navedene u Javnom pozivu do iznosa od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna) po 1 osobi, a ukoliko su troškovi obrazovanja veći od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna), podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni.

(branitelji.gov.hr)

Odgovori