E-mobilnost grada Osijeka od prosinca 2021 na 25 lokacija, 50 električnih i 125 mehaničkih bicikala na području Grada Osijeka .

Nove obavijesti Vijesti

Ukupna vrijednost projekta E-mobilnost grada Osijeka, čiji je nositelj Grad Osijek, a partner Gradski prijevoz putnika d.o.o. (GPP) Osijek, iznosi 10.035.518,00 kuna, od čega je iznos sufinanciranja Europske unije 8.530.190,30 kuna a Grad Osijek iz svog proračuna izdvojio je 1.505.327,70 kn.  Projekt je  trajao 24 mjeseca, od 2. rujna 2019. do 1. rujna 2021. godine, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Postavljeno je 50 električnih i 125 mehaničkih bicikala koje  možete putem aplikacije na pametnom telefonu iznajmiti na 25 lokacija u gradu. Vraćate ih na bilo koju od tih lokacija. Najam koji se skida s računa aplikacije, a za pola sata vožnje stoji 5 kuna za obični i 10 kuna za električni bicikl.

Ukupno 25 samposlužnih stanica s javnim biciklima  na raspolaganju je Osječanima i njihovim gostima kada projekt E-mobilnost grada Osijeka  od prosinca prošle godine.  Svaka od 25.  Samposlužnih stanica ima nadstrešnice za bicikle, u sklopu kojih su montirani i solarni paneli za prikupljanje električne energije, odnosno za punjenje ukupno 50 električnih bicikala. Naime, ispod svake moderne nadstrešnice je predviđeno postavljanje 7 javnih bicikala, od kojih će 5 biti mehaničkih, a 2 električna, dok će se uz nabavu bicikala, osigurati i odgovarajuća programska podrška, kao i nabava jednog električnog vozila s prikolicom za redistribuciju bicikala. Za upravljanje cijelim sustavom, kao i za održavanje stanica i bicikala, zadužen je GPP, pod čijom je nadležnosti i cjelokupna usluga dijeljenog prijevoza.

Foto : D.J.

Odgovori