Dvojezična ploča u Vukovaru, DA ili NE ?

Najave Nove obavijesti Vijesti

Kada je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Zakon o provedbi jezika i pisma nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru 2002. donesen konsenzusom, Vlada je krenula u realizaciju. Odmah zatim, uslijedili su prosvjedi protiv uvođenja dvojezičnih ploča na ćirilici u gradu Vukovaru, koji su se počeli održavati u rujnu 2013. godine., odmah nakon njihovih postavljanja. Oko 15. dvojezičnih ploča je skinuto. Uslijedila su “hapšenja” . Kao jednog od uhapšenika, bio je Marijan Živković Marijan je u Domovinskom ratu izgubio dva sina od istih tih “dojučerašnjih komšija” koji su željeli Vukovar pretvoriti u Srpski grad. To je grad koji je bio pod opsadom 87. dana, koji je srušen a stanovništvo nakon okupacije protjerano, ubijeno, žene silovane , a veliki dio branitelja i civila završili su u raznim koncentracijskim logorima na teritoriji Srbije, za veliki broj ih se još ne zna gdje su. Marijan je, emotivno, kao Hrvat, kao Domoljub, kao otac koji je izgubio dva sina u borbi protiv agresije “ćirilice” na Vukovar, čekićem razbio postavljenu dvojezičnu ploču na zgradi PP Vukovar Općinskim sudom u Vukovaru, i za taj “zločin” Hrvatski sud u Vukovaru, osudio ga je na devet mjeseci zatvora ili dvije godine uvjeta. Uz navedenu kaznu morao je platiti i tisuću kuna kazne.

Žalosno je sve to. Ubili su mi dva sina. Trebali su ubiti i mene pa bi bili mirni svi. Ipak, ne stidim se i ne bojim se. Ploču sam razbio po danu ne skrivajući se. Kažem to jer ne znam tko će osuditi te koji su ploče postavljali po noći.

Marko je bio pilot i njega sam sahranio dok se za Nikolu, koji je bio završio ekonomski fakultet, ni danas ništa ne zna. Koliko oni vrijede? Mislim da bih imao pravo tužiti ovu našu nepravednu državu da mi vrate ili namire moje sinove. Tko god je na vlasti ja i svi moji prijatelji ćemo se truditi da svima bude jednako i da su svi zaštićeni.

Marijan Živković, za Večernji list rekao je 24. srpnja 2014.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, u Hrvatskoj živi 3.547.614 Hrvata, odnosno 91,63 %. Članova srpske nacionalne manjine, najbrojnije u Hrvatskoj je 123.892, odnosno 3,20 %. Broj građana srpske manjine pao je za 56.102 pripadnika srpske nacionalne manjine, računajući od zadnjeg popisa 2011. godine. U Vukovaru je evidentiran pad srpske nacionalne manjine, i to na 29, 73%, odnosno, u gradu Vukovaru živi 6.890 Srba ( 2011. bilo ih je 15.881)

Taj pad odrazit će se i na provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Naime, prema tom zakonu, ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje trećinu stanovnika takve jedinice.

Na održanoj 12. Sjednici gradskog Vijeća grada Vukovara, donesen je dnevni red;

 1. Donošenje Zaključaka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijalogu među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine
 2. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VURA d.o.o. za 2021.
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2021.
 5. Donošenje pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1)
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Vukovar
 8. Donošenje:
  a) Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
  b) Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar

Točke su usvojene većinom glasova nazočnih gradskih vijećnika.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) pitao je gradonačelnika što je to što će pripadnici srpske zajednice izgubiti kada su u pitanju njihova prava, a poslije promjena koje donosi novi popis stanovništva. Gradonačelnik Penava rekao je kako je cilj politike koju on predvodi jednakost svih. „Nikada se u potpori koju je dodjeljivao Grad Vukovar nije gledalo tko je koje nacionalnosti, svi su uvijek bili ravnopravni.“ Nadalje pojašnjava kako će pripadnici srpske nacionalne manjine izgubiti prava koja su mogli konzumirati u gradskoj upravi prilikom podnošenja raznih zahtjeva te koja su konzumirali kao gradski vijećnici, a to je dostava materijala na dva jezika i dva pisma. No, kako nadalje ističe – „To nije problem koji mi živimo, svi smo s ovim umjetnim tenzijama završili u gubitku. Moj cilj je normalizacija uvjeta i atmosfere u našem gradu te jednake šanse za sve, bez guranja brojki baziranih na lažnim podacima u pokušaju da se dosegne nešto za što nije vrijeme. Brojke potvrđuju ono što smo govorili jedno desetljeće, a to je da je riječ o manipulaciji. Drago mi je da je došlo kraju manipulacijama brojkama, ali nije mi drago da nas je manje.“, dao je zaključiti Penava.

Gradsko vijeće većinom glasova donijelo je i odluku da se krene u promjene Statuta koje će onemogućiti uvođenje dvojezičnosti. Do sada su vukovarski Srbi imali pravo da natpisne ploče budu postavljene na dvojezičnim pločama ali to nikada nije zaživjelo. Imali su pravo i da u gradu traže obrasce na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ali to, kako je rekao Penava, nitko nije tražio. Jedino se koristilo pravo da se materiji za gradske vijećnike tiskaju i na srpskom jeziku i pismu.

Odgovori