Dva brata poginula na isti dan

Nove obavijesti Obljetnice Vijesti

U obrani Bogdanovaca sudjelovali su i dva brata Čuljak, Ivica i Marko.

Marko je rođen 25. studenog 1967. godina a Ivica je rođen 17. ožujka 1965., obojica u Vukovaru, od majke Radojke i oca Ante. Marko nije bio oženjen za razliku od dvije godine starijeg Ivice, i u braku je dobio, kćer Sandru i sina Josipa.

Ivica i Marko poginuli na isti dan, od granate 13. studenog 1991.

Posmrtno su odlikovani Spomenicom Domovinskog rata, Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana.

Odgovori