Vlada : uskoro novi javni poziv za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave

Nove obavijesti Politika Vijesti

ZAGREB, 11. srpnja 2024. (Hina) – Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila nacrt javnog poziva za odabir kandidata za predsjednika, dva zamjenika i četiri člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a u saborsku je proceduru uputila u drugo čitanje izmjene Zakona o zemljišnim knjigama.

Obzirom da po ranije raspisanom natječaju nisu izabrani članovi, ovaj put raspisujemo natječaj objedinjeno da izaberemo sve kandidate kojima su istekli mandati”, poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, obrazlažući zaključak koji je Vlada prihvatila. 

U rujnu 2022. i rujnu 2023. istekli su mandati jednoj članici i zamjeniku predsjednice komisije te je 23. kolovoza prošle godine bio objavljen javni poziv, no nitko nije odabran. Sada, s danom 16. srpnja ističu i mandati predsjednice Maje Kuhar, zamjenice Nelice Vidić te članova Danijele Antolković, Alice Brandt i Zvonimira Jukića, Vlada je zadužila Ministarstvo gospodarstva da objavi novi poziv u Narodnim novinama i najmanje jednom dnevnom glasilu koje izlazi na cijelom području Hrvatske.

Prema Zakonu o Državnoj komisiji, po prestanku mandata članova Državne komisije Vlada će imenovati vršitelje dužnosti članova, do imenovanja članova na puni mandat u Hrvatskom saboru nakon javnog poziva.

U drugo čitanje Vlada uputila dopune Zakona o zemljišnim knjigama

N nakon saborske rasprave o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama, Vlada je, prihvaćajući neke od iznesenih sugestija, u drugo čitanje uputila neke dopune. 

U odnosu na prvo čitanje, dvije su novine – jedna se tiče načina dostave pismena pravnim osobama, usklađujemo se s odredbama Zakona o parničnom postupku jer su ispunjeni tehnički preduvjeti, i druga je da se briše članak 32. na način da se pojedinačni ispravni postupak može provesti glede jednog ili više zemljišnoknjižnih uložaka, a ne više kako je bilo predloženo samo u pogledu jednog zemljišnoknjižnog uloška“, naveo je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan

To će u konačnici rezultirati manjim troškom za građane, dodao je.

Trenutno se pismena dostavljaju putem pošte, a od sada će pristizati u elektronički sandučić i u korisnički pretinac na eGrađanima. 

Habijan je podsjetio kako se ovim izmjenama uspostavlja Središnja pismohrana zemljišnih knjiga RH u Gospiću, u koju će se smjestiti sve ručno vođene zemljišne knjige, a koje će se prije toga skenirati, kao i zbirke isprava u RH. Proširuje se i krug ovlaštenika kojima se omogućuje neposredan pristup i pretraga podacima zemljišne knjige po imenu, prezimenu, nazivu i OIB-u, i to na upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba, koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći, odvjetnike i javne bilježnike. 

Proširuje se i ovlast javnog bilježnika da odbije podnošenje prijedloga za upis kada se pojavi sumnja u vjerodostojnost isprave, pojašnjava se postupanje s ispravama koje su označene oznakom tajnosti, a postupak osnivanja i obnove zemljišne knjige se dodatno uređuje radi ubrzanja postupka na način da se rasprava neće održavati osim ako sud ocijeni potrebnim. 

U bazi zemljišnih podataka nalazit će se usklađeni podaci katastra i zemljišne knjige te više neće biti dvostrukog vođenja podataka.  

Izvor: Hina Autor: Nikol Zagorac

Foto: Arhiv/ Ilustracija

Odgovori