Udruga Spasimo Ričinu uputila je javni apel HEP-u

Nove obavijesti Vijesti

ZAGREB, 20. lipnja 2024. – Udruga Spasimo Ričinu uputila je javni apel HEP-u i nadležnim tijelima da ne dopuste čišćenje hidro-akumulacije Valići ispuštanjem vala s desecima tisuća tona sedimenata u Rječinu jer je to višestruko opasno i neprihvatljivo.

Smatramo kako HE Rijeka mora naći drugi način uklanjanja sedimenta iz akumulacije i molimo nadležna tijela da pronađu neko okolišno prihvatljivije rješenje, kaže se u apelu Udruge.  

Svjedočili smo kakav je utjecaj na donji tok Rječine imao taj zahvat prije deset godina, kada je bilo zadnje redovito čišćenje akumulacije. Zatrpano je cijelo korito rijeke do samog ušća, na kojem se pojavio otok od nanosa.  Rijeka je uvelike uništena, a sami tok se nije oporavio od tog događaja više godina, kaže se.

Udruga upozorava da je ugrožena strogo zaštićena fauna, od značaja za Europsku uniju, poput bjelonogog raka, žutog mukača, dunavske pastrve i drugih, te da uz razoran utjecaj na donji tok rijeke, postoji i realna opasnost da dođe i do poplava u samom gradu Rijeci, čija se rizik povećao zadnjih godina.

Otkada je Hrvatska ušla u Europsku uniju prije 11 godine, sazrela je i unaprijeđena zakonska regulativa, naročito okolišna, ali HEP-va praksa izravnog ispuštanja nanosa iz akumulacija nema pokrića u takvoj regulativi, zaključuje se.

(Hina)  Foto: Ilustracija/arhiv

Odgovori