Prije 30 godina na današnji dan, oslobođeno Lastovo i Vis

Nove obavijesti Obljetnice

Na današnji dan 24. svibnja 1992. godine, Jugoslavenska ratna mornarica( JRM) počela je napuštati baze koje su bile smještene na otocima, Lastovu i Visu, a sedam dana poslije su potpuno napustile otoke, te su se povukli u Boku Kotorsku.

Nakon što je JRM napustila otočja, u luke je ušla Hrvatska ratna mornarica sa topovnjačom “Šibenik“, a civilno stanovništvo je slavilo “općem veseljem”, Hrvatsko more postalo je napokon slobodno.

Foto: sreenshoot YouTube – HRT

Odgovori