Alojzije Stepinac blaženi

Hrvatska Povijest Nove obavijesti Obljetnice Vijesti Vjera

Rođen je 8. svibnja 1898. u mjestu Brezarić, pokraj Krašića. Alojzije Stepinac peto je od osmero djece u pobožnoj i radišnoj obitelji Josipa i Barbare r. Penić. Djetinjstvo je proveo u rodnom mjestu. Studij završava u Rimu, a za svećenika je zarađen 1930. godine. Bio je na čelu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, osnovanog na njegov prijedlog . 1937. godine postaje zagrebački nadbiskup . Propovijedao je Božju riječ i promicao Katoličku akciju, Caritas i pobožnost prema Djevici Mariji. Papa Pio XII imenovao ga je kardinalom 1952. godine.

Imao je jasan stav prema komunističkom režimu i zato je bio promatran kao protivnik komunističkog režima u obnovljenoj Jugoslaviji. Na temelju iznuđenih izjava i lažnih svjedočanstava, čak i krivotvorenih dokumenata, nevin je osuđen 11. listopada 1946. na 16 godina zatvora i prisilnog rada te daljnjih 5 godina lišenja svih građanskih prava. 19. listopada 1946. odveden je na izdržavanje kazne u kazneno-popravni dom u Lepoglavi gdje je bio do 5. prosinca 1951.

Odbio je odvajanje Katoličke Crkve u Hrvatskoj od Vatikana i zbog tog biva osuđen na 16 godina zatvora i prisilnog rada prema optužnici za suradnju s okupatorom, na temelju iznuđenih izjava i lažnih svjedočanstava, čak i krivotvorenih dokumenata, kao su navodili ; sudjelovanja u prisilnim “prekrštavanjima” građana pravoslavne vjeroispovijesti, obnašanja dužnosti vojnog vikara NDH, sudjelovanja u rušenju novo uspostavljenog poretka ,te odgovornosti za rad čitavog katoličkog klera u Hrvatskoj i Jugoslaviji za vrijeme rata. Nakon presude proveo je 5 godina u zatvoru u Lepoglavi,a od kraja 1951.godine pa do svoje smrti proveo je u kućnom pritvoru u Krašiću. 2016. godine Hrvatsko pravosuđe poništava presudu u cijelosti.

Sveto je umro 10. veljače 1960. još za vrijeme izdržavanja nepravedne kazne. Umro je kako se to u mučeničkom rječniku kaže “ex aerumnis carceris” – od “zatvorskih tegoba”, ali moleći za progonitelje i s Gospodinovim riječima na usnama: “Oče, budi volja tvoja!” . Blaženim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. godine. Iza glavnoga oltara zagrebačke katedrale gdje se nalazi grobnica zagrebačkih nadbiskupa pohranjeni su i zemni ostaci bl. Stepinca..

Hrvatska Katolička Crkva ga smatra jednim od svojih velikana.

Zaštitnik je grada Zagreba, kao i progonjenih,zatvorenika i bolesnika.

D.J.

Odgovori