Značajan pad stočne proizvodnje u Hrvatskoj

Nove obavijesti Vijesti

Državni zavod za statistiku izvijestio je o značajnom padu stočne proizvodnje u 2023. godini u usporedbi s prethodnom godinom. Prema privremenim podacima, prirast goveda smanjen je za 18,2%, prirast svinja za 14,2%, ovaca za 25,6%, a prirast koza za dramatičnih 46,6%. Jedini segment koji bilježi rast je prirast peradi, s povećanjem od 1,5%.

Uz pad broja stoke, zabilježen je i pad proizvodnje mlijeka: kravljeg mlijeka za 19,8%, ovčjeg mlijeka za 24,5%, te kozjeg mlijeka za 16,6%. Također, proizvodnja kokošjih jaja smanjena je za 5,4%, a proizvodnja vune za 15,0%.

Podaci su prikupljeni od poslovnih subjekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koristeći metode poštanskih izvještaja, mrežnih aplikacija i telefonskog anketiranja. Ovogodišnji uzorak za istraživanje obuhvatio je oko 17 000 jedinica.

Metodologija istraživanja temelji se na relevantnim uredbama Europske unije, a podaci su uspoređeni s prethodnim godinama i administrativnim izvorima, uz potrebne korekcije. Izvještajne jedinice definirane su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine.

Ovi podaci ukazuju na potrebu za detaljnijom analizom trendova u stočarstvu i mogućim strategijama za poboljšanje situacije u sektoru.

(DZS) Fotografija naslovnice: Ilustracija

Odgovori