Ustavnopravno stajalište o izborima 2024.

Nove obavijesti Vijesti

Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, Andrej Abramović, Lovorka Kušan i dr. sc. Goran Selanec, iznijeli su svoje ustavnopravno stajalište u predmetu broj: U-VII-1263/2024-II od 19. travnja 2024. u povodu priopćenja i upozorenja sudionicima u izborima održanim 17. travnja 2024.

Suci su izrazili neslaganje s “Priopćenjem i upozorenjem sudionicima u izborima održanim 17. travnja 2024.” Ustavnog suda RH. Prema njihovom mišljenju, argumenti izneseni u Upozorenju većine, kao i oni koji su bili dio rasprave koja je prethodila donošenju Upozorenja, ne pružaju uvjerljive, a posebno dovoljno ustavnopravno precizno određene temelje koji opravdavaju ovako dalekosežno postupanje Ustavnog suda.

Suci su naglasili da je ustavna dužnost nadležnih tijela, a ponajviše Ustavnog suda, da u kontekstu konkretnih okolnosti trenutka u kojem se odlučuje, svoje postupanje, koje opravdava upravo tim ustavnim odredbama, obrazlože jasnim, preciznim i nedvosmislenim ustavnopravnim argumentima i konkretno određenim činjeničnim okolnostima.

Prema njihovom mišljenju, Priopćenje Ustavnog suda RH sadrži teško popravljivu logičku manjkavost, kao i prijetnju koja nije utemeljena ni u kakvim propisima. Suci su također istaknuli da Priopćenje ograničava pravo zakonito izabranim zastupnicima da po svojoj volji podrže Vladu kakvu žele i premijera kojeg žele.

Suci su izrazili stav da Predsjednik RH, naravno, ne može istovremeno biti i Predsjednik Vlade, ali nema niti ustavnih, niti zakonskih prepreka da to ne bude ako prethodno dade ostavku na dužnost Predsjednika RH.

Na kraju su suci naglasili da ne smatraju da je došlo do bitnih povreda Ustava temeljem kojih je moguće raspravljati o opovrgavanju rezultata izbora.

Odgovori