Ustavni sud RH ukinuo je presudu Visokog upravnog suda RH, u korist Ive Lemešića.

Domovinski rat Nove obavijesti Riječ branitelja Vijesti

Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio je ustavnu tužbu bivšeg pripadnika HVO-a Ive Lamešića i ukinuo pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda koji je Lamešiću odbio priznati prava i povlastice koje uživaju hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) u Republici Hrvatskoj.

Ivi  Lamešiću je 1997 godine Rješenjem Ministarstva obrane RH priznat status ratnog vojnog invalida I. grupe sa 100% oštećenja zbog ranjavanja 17.08.1993. na južnom bojištu

– to Rješenje donijeto je na temelju prijave stradavanja Specijalne postrojbe Ministarstva obrane od 26.02.1997. koju je potpisao general Ljubo Ćesić.

– to Rješenje prošlo je reviziju 30.04.1997.

– Ministarstvo obrane izdalo je potvrdu da je Ivo Lamešić bio pripadnik oružanih snaga i da je sudjelovao u obrani suvereniteta od 01.05.1992. do 30.06.1996.

– ostvario je pravo na invalidsku mirovinu i na stambeno zbrinjavanje,

– 2006. godine je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, postupajući po službenoj dužnosti, proglasilo to rješenje iz 1997. godine ništetnim, jer je utvrđeno da Ivo Lamešić nije bio pripadnik Oružanih snaga RH, već HVO-a i po zakonu ne može steći status HRVI.

– utvrđeno je da je po Ugovoru između Rh i BIH Lamešić pravo na mirovinu i stambeno zbrinjavanje trebao ostvarivati u BIH, a ne u RH.  

– Lamešić podnosi tužbu Upravnom sudu i Upravni sud 2009 poništava to rješenje iz 2006 – dakle poništava rješenje iz 2006 kojim je poništeno rješenje iz 1997.  što bi značilo da mu se priznaje status HRVI.  Odnosno ono što je priznato 1997. ne može biti poništeno,

– Upravni sud u toj odluci smatra da su se ti neki nedostaci trebali ukloniti ranije u postupcima žalbe, te da se sada ne mogu isticati jer su protekli rokovi. Smatraju da pogrešno utvrđene činjenice ne znače da je rješenje ništetno.

Nakon što je Upravni sud poništio drugostupanjsko rješenje, tada se moralo ponovno donositi novo drugostupanjsko rješenje, no 2013 je ponovno doneseno rješenje kojim se poništava rješenje iz 1997.

– protiv tog rješenja Lamešić je pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom u koje tvrdi da je njegov status HRVI njegovo stečeno pravo koje je prošlo postupak revizije.

– tijekom postupka utvrđeno je da nema dokumentacije o stradavanju u službenim evidencijama i da Lamešić nije bio evidentiran kao pripadnik Oružanih snaga RH, te nema ni status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

– Lamešić je evidentiran kao pripadnik HVO-a i u Brčko Distrinktu ima status ratnog vojnog invalida 100%.

– Upravni sud donosi presudu ponovo poništava drugostupanjsko rješenje iz 2013. Dakle ponovo je poništeno rješenje kojim se poništava rješenje iz 1997. Što znači da rješenje iz 1997. ostaje na snazi.

–  Na tu presudu uložena je žalba, a Visoki upravni sud je povodom te žalbe ukinuo presudu Upravnog suda  … dakle… tom odlukom ostaje na snazi ona odluka o poništenju rješenja iz 1997. što bi značilo gubitak sora za Lamešića i gubitak statusa HRVI i svih prava.

– Lamešić podnosi Ustavnu tužbu, nakon čega Ustavni sud ukida presudu Visokog upravnog suda. To bi značilo ponovno oživotvorenje onog rješenja iz 1997. kojim su Lamešiću priznata sva prava.

– Ustavni sud zaključuje da je došlo do povrede prava na pravično suđenje, te da je potrebno dodatno zaštititi stečena prava pripadnika HVO-a koji su ostvarili pravo na HRVI.

Valja naglasiti da od 11 sudaca Ustavnog suda njih 3 imaju drugačije mišljenje. Smatraju da da je problem prvenstveno u tome što je izvršna vlast ( Vlada – ministarstva ) donosila odluke koje nisu sukladne zakonu ( 1997 ). To nije odlika pravne države. Riječ je o prisvajanju zakonodavne vlasti od strane Ministarstva – izvršne vlasti, a što je puko izigravanje zakona.

Cijeli ovaj postupak pokazuje svu “ljepotu” hrvatskog pravosuđa i nesposobnost zakonodavca da važna pitanja pripadnika HV i HVO uredi na pravedan i pošten način, pa se sudske trakavice vuku doslovce za vrijeme trajanja cijeloga života naših branitelja bez obzira bili oni pripadnici HV ili HVO. 

Odgovori