Sv. Stjepan – Zaštitnik  đakona, glavobolje, zidara ..

Dan nakon Božića katolički vjernici diljem svijeta obilježavaju blagdan Svetog Stjepana. Sretan imendan svima koji nose ime Stjepan, Stipe, Stijepo, Stipen, Štefan, Štefanija, Štefica, Kruno, Krunoslav, Krunoslava.. Stjepan je bio Židov iz Jeruzalema te pravi praktični kršćanin. Njegovo ime na grčkome jeziku znači ‘kruna’, ‘vijenac’, odnosno, prema tradiciji iz 5. stoljeća, stefanos je grčki ekvivalent […]

Nastavi čitati