Objavljen javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u sklopu kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, za postavljanje samoposlužne praonice rublja i za postavljanje kioska.

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN“ broj: 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora, Klasa: 372-01/19-01/186, Urbroj: 536-02/01-19-02 od 29.11.2019. g., Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u sklopu kompleksa Policijske akademije na adresi u Zagrebu, Avenija […]

Nastavi čitati