Operacija “PAPUK 91” – napadna akcija, „ ORADA”. 

Nakon osvojenog neprijateljskog uporišta Bučja, s početkom Nove godine 1992., 123. brigada „ide dalje“ i nastavlja sa Operacija “PAPUK 91” s novom napadnom akcijom, „ ORADA “ 3. siječnja 1992. godine. Akciju opisuje M. Crnjac sa razine zapovjednika brigade na slijedeći način: ”Akcija je pokrenuta 3. siječnja 1992. godine. U teškim uvjetima i borbi s […]

Nastavi čitati