Mirnes Šišić, imao je samo osam godina kada je poginuo u Sarajevu 12. studenog 1993.

Rat u Bosni i Hercegovini, koji je trajao od 1992. do 1995. godine, bio je jedan od najkrvavijih sukoba na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Grad Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, bio je u središtu ovog sukoba. Početak rata Rat u Bosni i Hercegovini počeo je nakon što je Bosna i Hercegovina proglasila […]

Nastavi čitati