Obrane Livna i livanjskog kraja.

Nakon što su nadmoćne jedinice JNA, Srpskih dobrovoljačkih gardi, teritorijalaca i dijela pobunjenih Srba zauzeli Kupres, dana 13. travnja krenulo se i na Livno. Napad od strane agresora predvodio je Slavko Lisica i Ratko Mladić . Prvi napad pokrenut je 13. travnja 1992. JNA iz Glamočkog polja napadaju na sljedećim smjerovima: cestom Glamoč – Livno, […]

Nastavi čitati