Partizanski poslijeratni zločini u Crnom potoku kod Našica 

Partizanski poslijeratni zločini u Crnom potoku kod Našica počinjeni su u lipnju 1945., dakle, nakon završetka Drugog svjetskog rata.  Lokacija Crni potok nalazi se jugozapadno od Našica između sela Zoljan i Gradac Našički u šumovitom predjelu Krndije neposredno u zaleđu tvornice cementa Našicecement d.d.  U jeku pobijede, partizanski odredi istog su dana likvidirali sve one za koje su smatrali da su surađivali sa Njemačkim okupatorom ili pripadnicima oružane […]

Nastavi čitati