Na nove dužnosti u Hrvatskoj vojsci i Ministarstvu obrane imenovani su i raspoređeni visoki časnici, admirali i generali:

Nakon što je provedena procedura internog oglasa sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama RH, za popunu dužnosti zamjenika direktora u Centru za sigurnosnu suradnju – RACVIAC odlukom ministra obrane imenovan kotraadmiral Predrag Stipanović, a u postupku je u skladu sa Zakonom o obrani imenovanje na dužnost Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU […]

Nastavi čitati