Pripadnici 2. HRVCON-a upućuju se u NATO aktivnost u Mađarsku

Republika Hrvatska svoj angažman u NATO aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj počela je u srpnju 2022. godine kada je u područje aktivnosti uputila prvi kontingent od ukupno 60 pripadnika. U NATO aktivnost ojačane budnosti u Mađarsku u okviru 2. HRVCON eVABG-HUN upućuje se 66 pripadnika OS RH, od kojih su dvije pripadnice, a koji će […]

Nastavi čitati