Domovinski rat – Operacija Peruča

Hidrocentrala je bila u tzv. demilitariziranoj zoni, čuvao ju je Kemijski bataljun UNPROFOR-a i međunarodni promatrači, međutim četnicima to nije smetalo. Nitko nije dirao eksploziv koji su postavili još 1991. godine. Sve se to dogodilo brzo, disciplinirano i strateški.Nakon što je grupa izvidnika iz 126. brigade dana 25. siječnja u Laktacu uočila ( oko 6 […]

Nastavi čitati