Sjećanje na zločin koji je počinjen na današnji dan 19. siječnja 1993. godine u mirnom selu sa većinski hrvatskim stanovništvom, Gusti Grab u BiH.

U Gustom Grabu po popisu stanovništva iz 1991. godine živjelo je 347 stanovnika, od čega je Hrvata bilo 285, muslimana 56, 4 Jugoslavena i 2 nacionalno neopredjeljeno. Stanovništvo toga mirnog mjesta svoje domove počeli su napuštati još u jesen 1992. godine, iz razloga što su muslimanske snage (iako u to vrijeme bili su saveznici sa […]

Nastavi čitati