Zapovijest obrane grada Osijeka na dan 22.studenog 1991.

Kako su srpske pobunjeničke i četničke snage uz potporu JNA, okupirale Vukovar, sve snage s vukovarskog bojišta upućene su na Vinkovačko, odnosno na osječko ratište. Samo dva dana nakon okupacije Vukovara, točnije 20. studenog, neprijatelj obilazi oko Laslova i uz velike oklopne i pješadijske snage okupira Ernestinovo , a Laslovo ostaje u potpunom okruženju. Hrvatski […]

Nastavi čitati