Danas, 11 ožujka, 2002 godine, preminuo je naš kardinal Franjo Kuharić.

On je tada bio nama Hrvatima, jedan od najvećih moralnih i ljudskih vertikala. Kardinal Franjo Kuharić otišao je kao zagrebački nadbiskup u mirovinu 1997., premda je uvjete za umirovljenje stekao već 1994. navršivši 75 godina starosti. Papa Ivan Pavao II. ostavio je kardinala Kuharića na mjestu aktivnog nadbiskupa Zagrebačke biskupije još tri godine. Kardinal Kuharić […]

Nastavi čitati