Velika europska ekološka akcija “Big Jump” u Virovitičko-podravskoj županiji

U nedjelju, 14. srpnja, na prekrasnoj obali rijeke Drave na Križnici, održat će se velika europska ekološka akcija “Big Jump”. Ova manifestacija organizirana je u sklopu provedbe projektnih aktivnosti projekta “Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers” (Očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav), poznatog pod akronimom LIFE RESTORE for […]

Nastavi čitati