Poziv na prijavu za EU potpore poljoprivrednicima – Intervencija 73.12.

Europska unija poziva sve potencijalne prijavitelje koji planiraju ulaganja u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada da izrade tehnološki elaborat i dostave ga na odobrenje Ministarstvu poljoprivrede do 31. svibnja 2024. godine. Intenzitet potpore, odnosno sufinanciranja, iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 5.000 €, a najviša visina iznosi 30.000 €. Prihvatljivi […]

Nastavi čitati