Dan nezavisnosti u SAD-u

U SAD-u Dan nezavisnosti ili Četvrti srpnja (engl. Fourth of July), državni je praznik kojim se slavi donošenje Američke deklaracije o neovisnosti 4. srpnja 1776. godine, kojom je proglašena nezavisnost od Velike Britanije. Praznik se uobičajeno slavi vatrometom, karnevalom, piknicima, političkim govorima, koncertima, i sl. Tim danom slavi se povijest, tradicije i politička tradicija SAD-a. SAD 4. srpnja slavi postojanje svoje Deklaracije o neovisnosti: 1776. godine predstavnici tada 13 kolonija potpisali […]

Nastavi čitati