Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad Braniteljskom zadrugom “Nepokoreni Grad”

Osijek, Hrvatska – Financijska agencija (Fina) podnijela je zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad Braniteljskom zadrugom “Nepokoreni Grad”, sa sjedištem u Osijeku. Na dan 7. lipnja 2024. godine, dužnik je imao evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 962,26 EUR. U ovaj iznos uračunata je kamata i […]

Nastavi čitati