Sjećanje na velikana Ante Bruno Bušića 6.10.1939- 16.10.1978.

Maturirao je 1960. godine u gimnaziji u Splitu, a potom je upisao filozofiju i francuski na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, no brzo se ispisao i, na očevo inzistiranje, upisao na Ekonomski fakultet. Diplomirao je u redovitom roku 1964. godine diplomskim radom Moral i socijalizam. Nakon završetka studija dobio je zaposlenje u Institutu za historiju radničkog […]

Nastavi čitati