SVETI PETAR I PAVAO

Nove obavijesti Obljetnice Vijesti Vjera

 ‘Ti si Petar-Stijena…’

U katoličkom kalendaru sveti Petar štuje se skupa sa svetim Pavlom, a njihov se blagdan slavi 29. lipnja. Obično ga se u kršćanskoj ikonografiji prikazuje s ključevima u rukama, budući da mu je Isus u evanđelju predao ključeve kraljevstva nebeskog. Zaštitnik je Crkve, Rima, papa, ribara, pekara, mesara, graditelja mostova, urara, postolara, gladnih, zidara, brodograditelja i mnogih mjesta širom svijeta. Uz to, 22. veljače slavi se Katedra Sv. Petra, kao znak jedinstva Crkve.

Petar i Pavao su bili ne samo rimski mučenici, nego i apostolski prvaci, uzidani u temelje rimske Crkve, te su stoga bili osobito čašćeni. Rimska ih je Crkva oduvijek slavila istoga dana, 29. lipnja, o čemu imamo prvo svjedočanstvo već iz sredine III. st. Uskoro se ova svetkovina u Rimu slavila na tri postaje: u vatikanskoj bazilici Sv. Petra, u katakombama na Via Appia (Memoria Apostolorum, danas bazilika Sv. Sebastijana), te u bazilici Sv. Pavla na Ostijskoj cesti.

A mi svima po imenu Petra i Petar, ili Pero…čestitamo imendan!

Sveti Petar i Pavao, apostoli i mučenici bili su Isusovi suvremenici, a Novi zavjet donosi brojne podatke o njihovom životu i kršćanskom djelovanju. Petar je rođen u Galileji kao Šimun i u mladosti je bio ribar. Zajedno s bratom Andrijom među prvima postaje Isusovim učenikom i dobiva ime Petar, što u prijevodu znači stijena. Time ga je Isus odredio da bude budući temelj crkve. Nakon Isusove smrti i uskrsnuća, djelovao je u Jeruzalemu, Samariji i Antiohiji, odakle odlazi u Rim gdje postaje prvim biskupom i papom. Mučen je i ubijen za vrijeme Neronovih progona kršćana, a prema predaji posmrtni ostaci pokopani su mu na mjestu današnje Bazilike svetog Petra u Rimu.

Sveti Pavao se rodio u židovskoj obitelji s pravom rimskog građanstva pa je uz židovsko ime Šaul nosio i rimsko Paulus. Uz rabinsku školu imao je i helenističko obrazovanje te je dobro vladao grčim jezikom, što se pokazalo važnim za njegovo apostolsko djelovanje. Kao farizej je progonio prve kršćane, ali nakon obraćenja na putu u Damask pridružio se Isusovim sljedbenicima. Isusov nauk propovijedao je prvo među Židovima, a kasnije na Cipru, Maloj Aziji, Makedoniji, Ateni i Korintu. Nakon uhićenja u Jeruzalemu sproveden je u Rim gdje je djelovao iz pritvora i 67. godine kao i velik dio kršćana smaknut. Autor je sedam poslanica, a zbog rada među helenističkim poganima dobio je počasni naslov “Apostolus gentium” ili apostol naroda.

Blagdan sv. Petra i Pavla slavi se krajem mjeseca lipnja, a to je vrijeme, kako se pamti, kao razdoblje obilježeno “petrovskim vrućinama” često prekidanima ljetnim nevremenom i grmljavinama koje ne pogoduje nekim vrstama voća. O tome najzornije govori izreka česta u Podravini: “Sveti Petar orehe trosi!

Odgovori