S današnjim danom MBG prestaje sa primjenom

Nove obavijesti Vijesti

S današnjim danom (4. veljače 2023. godine), više se neće koristiti matični broj građana( MBG) kao identifikacijska oznaka, obzirom da je osobni identifikacijski broj (OIB) kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja u uporabi od 1. siječnja 2009. godine, te je ušao u punu primjenu.

Osobna iskaznica/ilustracija

Po odredbama Zakona o matičnom broju („Narodne novine“, br. 9/92. i 66/02.) uređeno je određivanje i davanje matičnog broja građana (MBG) hrvatskim državljanima. Sukladno odredbi članka 1. stavka 2. navedenog Zakona matični broj građana je identifikacijska oznaka hrvatskih državljana koja služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama. S određivanjem jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) započelo se 1982. prema
tada važećem Zakonu o matičnom broju. Od 8. listopada 1991. jedinstveni matični brojevi građana određeni u Republici Hrvatskoj s registarskim brojem od 30 do 39 za hrvatske državljane su ostali važeći, a za hrvatske državljane kojima su oni bili određeni u drugim republikama bivše SFRJ oni su se mijenjali u jedinstvene matične brojeve građana s registarskim brojem od 30 do 39. Termin, odnosno skraćenica JMBG koristio se do 1. siječnja
2003.,
a od tada se koristi termin matični broj građana (MBG). Matični broj građana upisuje se u službene evidencije, a ranije se upisivao i u isprave građana. Međutim, od 1. siječnja 2003. počeo se primjenjivati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju („Narodne novine“, broj 66/02.), prema kojem se matični broj građana više ne može upisivati u isprave građana. Kao što je navedeno, matični broj građana je identifikacijska oznaka koja služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama, dakle evidencijama koje na temelju posebnog propisa vode državna tijela i pravne osobe koje imaju javne ovlasti, a on se kao identifikacijska oznaka široko koristi i u privatnom sektoru (banke, trgovačka društva, udruge i sl.).

U 13 znamenki JMBG-a su kodirani datum rođenja, regija rođenja, redni broj i spol. Prvih sedam znamenki JMBG-a označava vaš datum rođenja, dvije znamenke nakon toga su oznaka regije rođenja, sljedeće tri znamenke označavaju spol i redni broj, a zadnja, 13. znamenka je kontrolni broj.

Dana 1. siječnja 2009. stupio je na snagu Zakon o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, broj 60/08.) kojim je uveden osobni identifikacijski broj (OIB) kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.- stoji u obrazloženju Vlade RH, odnosno MUP-a .

Zakon je donesen na 15. sjednici, 20. siječnja 2023. (jednoglasno, 121 glas “za”).

Međutim, za osobe kojima je do prestanka važenja Zakona o matičnom broju određen matični broj, na njihovo traženje moći će se i dalje izdati uvjerenje o određenom matičnom broju građana.   

Uvjerenje o matičnom broju građana možete ishoditi u policijskoj upravi ili policijskoj postaji uz predočenje važeće identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice).

Izdavanje uvjerenja oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe, sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

Odgovori