Radi ublažavanja posljedice porasta cijena energenata, Vlada RH donijela odluku o jednokratnoj pomoći za korisnike mirovina.

Nove obavijesti Vijesti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske a u okviru sveobuhvatnog paketa mjera za ublažavanje porasta cijena energenata na standard građana, Vlada RH donijela je odluku o jednokratnoj pomoći korisnicima mirovina, i to za korisnike mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenima u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4100,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja

korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4100,00 kuna

korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

U skladu s Odlukom iznos jednokratnog novčanog dodatka ovisi o visini mirovine. Odlukom o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata određeno je da će korisnici koji imaju mirovinu do 1600,00 kuna dobiti jednokratno novčano primanje u iznosu od 1200,00 kuna. Korisnici mirovine u iznosu od 1600,01 kuna do 2100,00 kuna dobit će 900 kuna jednokratnog novčanog primanja, korisnici mirovine u iznosu od 2100,01 kuna do 3 100,00 kuna dobit će 600 kuna, a oni s mirovinom od 3 100,01 do 4 100,00 kuna dobit će 400 kuna.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022., a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022.

Navedeni korisnici obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostaviti Obrazac za dostavu podatka o visini inozemne mirovine
Ili popunjavanju tiskanice. Sve ostale informacije mogu se vidjeti na ovoj Poveznica

Odgovori