Pri nadzoru vanjske granice EU-a osigurano 4.174.000,00 Eura

Nove obavijesti Vijesti

U sklopu projekta “Troškovi terenskog rada, dnevnica i prekovremenog rada policijskih službenika pri nadzoru vanjske granice EU“, Upravljačko tijelo (Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije), donijelo je dana 26. lipnja 2023. godine, Odluku o o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 4.174.000,00 Eura s PDV-om, od čega je 100% opravdanih troškova projekta financirano sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i važne politike.


Svrha projekta je naknada troškova dnevnica i prekovremenog rada isplaćenih policijskim službenicima na ispomoći u nadzoru državne granice s trećim zemljama.
MUP

Odgovori