Objavljen nacrt liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i liste prvenstva za dodjelu financijskih potpora za 2023. godinu

Nove obavijesti Vijesti

Ministarstvo hrvatskih branitelja na svojim službenim stranicama, objavilo nacrt liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i liste prvenstva za dodjelu financijskih potpora za 2023. godinu.

Sukladno odredbi članka 7. st. 1. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 57/18. i 147/20.) objavljeni su nacrti Liste prvenstva za dodjelu stambenih kredita (7.716 zahtjeva) odnosno nacrti Liste prvenstva za dodjelu financijskih potpora (1.525 zahtjeva).

Na listu prvenstva podnositelji zahtjeva mogu uložiti prigovor zaključno sa 17. veljače 2023.

Prigovor se može uputiti pismenim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Sektor za stambeno zbrinjavanje, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb ili na e-mail: stambena@branitelji.hr

Nakon isteka roka za prigovor, potvrđene Liste prvenstva objavit će se na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i primjenjivat će se od 1. ožujka 2023. i vrijedit će do objave potvrđenih listi prvenstava za slijedeću kalendarsku godinu.

Odgovori