Objavljen javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u sklopu kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, za postavljanje samoposlužne praonice rublja i za postavljanje kioska.

Najave Nove obavijesti Vijesti

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN“ broj: 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora, Klasa: 372-01/19-01/186, Urbroj: 536-02/01-19-02 od 29.11.2019. g., Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u sklopu kompleksa Policijske akademije na adresi u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1, za postavljanje samoposlužne praonice rublja.

Pravo na podnošenje ponude imaju sve pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

PRAONICA RUBLJA :

Kako stoji u pozivu, predmet ovoga natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, u sklopu kompleksa Policijske akademije na adresi u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1, i to: poslovni prostor u prizemlju drugog paviljona, s priključcima struje, površine 17,20 m2, dimenzija (3,35 X 5,20 m), za postavljanje samoposlužne praonice rublja;

  • 2 (dvije) profesionalne perilice rublja kapaciteta 10 kg te 3 (tri) profesionalne perilice rublja kapaciteta 7 kg (kapacitet punjenja 7 ili 10 kg, brzina centrifuge min. 1200 o/min, pumpa za odvod vode, mogućnost priključenja na sistem samonaplate – sustav naplate na žetone ili kovanice),
  • 2 (dvije) profesionalne sušilice rublja kapaciteta 7 kg (kapacitet punjenja 7 kg, način grijanja: struja, tip sušilice-ventilacijska, spajanje na perilicu ili sušilicu-da, mogućnost priključenja na sistem samonaplate – sustav naplate na žetone ili kovanice.

Poslovni prostor daje se u zakup na rok od tri (3) godine. Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor iznosi 97.07 EUR + PDV. Zakupnik ima obvezu plaćanja troškova električne energije po stvarnoj potrošnji, dok će se naknada za potrošnju vode utvrditi naknadno s odabranim ponuditeljem.

Ponuda za natječaj podnosi se neposredno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici najkasnije do o dana 15. ožujka 2023. godine do 12,00 sati.

POSTAVLJANJE KIOSKA:

Predmet ovog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, u sklopu kompleksa Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ na adresi u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1, i to:

  • izbetonirani plato površine 24 m2 (dimenzija 4 X 6 m), za postavljanje kioska,  s priključkom struje na sredini platoa.

Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke 1. iznosi 135,44 EUR. Na ponuđeni iznos zakupnine obračunat će se PDV. Zakupnik ima obvezu plaćanja režijskih troškova u paušalnom iznosu, koji će se naknadno utvrditi prilikom sklapanja ugovora o zakupu sa odabranim ponuditeljem.

Ponude će se otvarati dana 14. ožujka 2023. g. u 11,00 sati u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ilica 335, Zagreb, soba br. 218.

Detalje natječaja možete vidjeti na LINKU .

(mup.gov.hr)

Odgovori