Obilježena 33. obljetnica osnutka Jedinice za posebne zadatke “Rakitje”

Domovinski rat Nove obavijesti Obilježavanja Obljetnice Vijesti

Za Hrvatsku kao tigar“

Prije točno 33. godine ustrojena je Jedinica za posebne zadatke MUP-a , iz koje se razvila 1. gardijska brigada Hrvatske vojske “Tigrovi”. Prekaljeni “Tigrovi” dokazali su se na gotovo svim bojišnicama u Domovinskom ratu.

Po završetku “Prvog tečaja za redarstvenike MUP-a RH” u Sv. Šimunskoj, na čelu sa Darkom Rukavinom kao prvim zapovjednikom, jedinica prelazi u bazu Rakitje gdje se ustrojava “Jedinica za posebne zadatke MUP-a RH – Rakitje“.

Broj pripadnika u to vrijeme policijske postrojbe, stalno raste. Već 5. studenog 1990. god. postrojeno je kompletno zapovjedništvo postrojbe s pripadnicima 1, 2, i 3 satnije. tako da postrojba po svom sastavu i snazi predstavlja ekvivalent pješačke bojne. Do kraja 15. studenog 1990 godine završeno je ustrojavanje 4. satnije a početkom 1991. formirana je i 5 satnija.

Zapovjedništvo postrojbe bilo je sastavljeno od ljudi različitog profila, u najvećem broju od ponajboljih policajaca koji su upućeni u postrojbu iz strukture MUP-a, ljudi koji su došli iz civilnih struktura, a školovani vojnik bio je samo zapovjednik postrojbe .

Zapovjednu strukturu poimenično su sačinjavali:

– Zapovjednik postrojbe, gospodin Darko Rukavina
– Zamjenik zapovjednika, gospodin Josip Lucić

– Zapovjednik 1. satnije, gosp.Zdravko Andabak

Zapovjednici vodova u 1. satniji, gospoda :

vod …. Nikica Oštrina
vod….. Jozo Ljubičić
vod….. Antun Škripač

– Zapovjednik 2.satnije, gosp. Jozo Miličević

Zapovjednici vodova u 2. satniji, gospoda :

vod …. Božo Kožul
vod….. Marijan Lozančić
vod….. Damir Podvinski

– Zapovjednik 3. satnije, gosp. Damir Šimunić

Zapovjednici vodova u 3. satniji, gospoda :

vod…. Zvonimir Kalan
vod…. Ivan Rašić
vod…. Branko Glavaš

– Zapovjednik 4. satnije, gosp. Marijan Mareković

Zapovjednici vodova u 4. satniji, gospoda :

vod …. Krešo Tuškan
vod….. Drago Horvat
vod….. Ivo Viljevac

– Zapovjednik 5. satnije, gosp. Ivica Klen

Zapovjednici vodova u 5. satniji, gospoda :

vod …. Rajko Perić
vod….. Ante Tovilo
vod….. Živko Zrilić

Povijesni trenutak u kojem je stvarana ova postrojba, karakterističan je po složenoj političkoj situaciji koja se ispoljavala kroz nepriznavanje nove demokratski izabrane hrvatske vlasti od strane unitarističkih i prosrpski orijentiranih političkih struktura tada još legalno postojeće države SFRJ . Situaciju je usložnjavala sve izraženija prijetnja od vojnog angažiranja JNA-a u rušenju demokratski izabrane vlasti u Hrvatskoj, kao i pripremanje, naoružavanje i poticanje pobune dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj.

U takvim okolnostima “Jedinica za posebne zadatke – Rakitje” izvršavala je paralelno nekoliko ključnih zadataka, kao što su bili:

1. nastavak policijske izobrazbe neophodne za dobivanje ovlasti službene osobe MUP-a RH

2. stalna popuna i postupna reorganizacija postrojbe prema načelima vojne organizacije

3. ubrzana i sve intenzivnija provedba vojne obuke i podizanje psiho-tjelesne pripremljenosti

4. svakodnevno izvršavanje zadaća osiguranja najviših dužnosnika novoizabrane hrvatske vlasti (dr. Franje Tuđmana, Stipe Mesića, Žarka Domjana, J. Boljkovca, J. Manolića i dr .)

5. zadaće osiguranja objekata od vitalnog značaja za funkcioniranje države ( Hrvatski Sabor, Banski Dvori, HTV, Radio postaje u Šubićevoj i Jurišićevoj i dr.).

Pored skupine redarstvenika koji je došao iz Šimunske, daljnja popuna vršena je između većeg broja kandidata prema raspoloživim podacima u evidencijama MUP-a , tako što su na razgovor u postrojbu pozivani oni koji su ispunjavali kriterije neophodne za uspješno savladavanje vojno-policijske obuke i brzo postizanje visoke razine borbene spremnosti postrojbe.

Nakon otvorenog razgovora s kandidatima za prijem u postrojbu, gdje im je ukazano na opasnosti s kojima se mogu suočiti kao i odricanja i žrtve na koje moraju biti spremni , ostajali su oni koji su bili spremni prihvatiti veliki rizik dragovoljnog ostajanja u postrojbi koja je formalno bila policijska ali u svojoj biti zapravo vojna, a od strane Jugo-Srbijanskog režima u to vrijeme već označena kao paravojna, nacionalistička i Ustaška.

U konačnici su u postrojbi ostali samo oni koji su mogli izdržali naš tempo rada i obaveza i kojima je domoljublje bilo istinska motivacija.

Tih dana s kraja 90-tih godina u Rakitju se rađala postrojba koju su sačinjavali mladići koji su došli iz gotovo svih krajeva Hrvatske, od Slavonije do Hrvatskog juga ali i hrvati iz Bosne i Hercegovine, te jedan dio i iz dijaspore.

Premda je u toj heterogenoj skupini bilo onih čiji su očevi i djedovi bili na različitim stranama, djece i Partizana i Ustaša i Domobrana, ali ovaj puta okupljenih oko jedinstvenog cilja, koji se očitovao u spremnosti za obranu jasno izražene volje hrvatskog naroda da bude svoji na svome.

Prva intervencija postrojbe dogodila se 29.XI.1990. godine u Pakracu. Nakon sto su pobunjeni srbi skinuli zastavu RH sa pročelja zgrade policijske postaje, u Pakrac je krenulo 100-tinjak pripadnika ATJ “Lučko” i JPZ “Rakitje” gdje su ubrzo uspostavili javni red i mir.

Kraj 90-te i početak 1991. godine nije obećavao ništa dobroga, pa već 7. na 8. siječnja 1991. godine postrojba napušta bazu Rakitje i raspoređuje se na obrambene položaje u široj i užoj zoni Grada Zagreba, spremna za odlučni odgovor na eventualni pokušaj vojnog udara od strane JNA. Nakon političkih dogovora i smirivanja stanja , postrojba se 22. siječnja vraća u bazu Rakitje gdje nastavlja sa svojim redovitim zadaćama.

Brzi razvoj događaja i zaoštravanje krize ubrzo dovode i do prvih borbenih angažiranja postrojbe kao što su :

sudjelovanje u akciji uspostave javnog reda i mira zajedno s pripadnicima ATJ Lučko u Pakracu, gdje je došlo do prvog otvorenog oružanog sukoba s pobunjenim Srbima, poslije čega su uslijedile i uspješne akcije sa zadaćom održavanja javnog reda i mira u Kutini, Novskoj i Jasenovcu.

Nekoliko intervencija postrojba je imala u Glini, Petrinji, više puta na Plitvicama, na Ljubovu i druge.

Slijedila je 31. ožujka 1991. akcija Plitvice, upamćena i kao Krvavi Uskrs. Tog je dana poginuo Josip Jović, pripadnik Jedinice iz Rakitja, koji je ujedno prvi poginuli hrvatski branitelj u Domovinskom ratu..

Nakon provedene obuke naših pripadnika, neki od njih upućeni su u policijske postaje Ličko-Senjske županije, kao nositelji ustrojavanja specijalnih jedinica policije.

Oni su , izvršavajući ovu zadaću i surađujući s inspektorima tadašnjeg Saveznog SUP-a , pokušavali mirno riješiti već otvoreni sukob kao i ukloniti postavljene zapreke na prometnicama Ličko-Senjske i Šibensko-Kninske županije.

Skupljajući prva borbena iskustva i upućujući svoj kadar kao potporu za osnivanje drugih PJP MUP-a RH (Pionirski Grad, Vinica, Petruševac, Tuškanac), dočekan je i dan osnivanja Zbora Narodne Garde, kada “Jedinica za posebne zadatke – Rakitje” zajedno s drugim gore navedenim postrojbama formira sastav l.”A” brigade ZNG, koja iz nadležnosti MUP-a RH prelazi u nadležnost MORH-a, čime je okrenuta nova stranica u razvoju OS RH.

Kada govorimo o značenju “Jedinice za posebne zadatke – Rakitje”, neosporna je njezina uloga kao embrija stvaranja i razvoja 1. gardijske brigade – legendarnih “Tigrova” , ali i značajan kadrovski doprinos u stvaranju drugih gardijskih brigada HV.

Za “Jedinicu za posebne zadatke – Rakitje” možemo s pravom reći da predstavlja most koji povezuje i ostvaruje povijesni kontinuitet od ” Prvog hrvatskog redarstvenika ” preko Zbora Narodne Garde do stvaranja Hrvatske vojske.

Izvor : povjesnica

Odgovori