Obilježen Dan roda topništva i 16. obljetnica ustrojavanja Topničko-raketne pukovnije HKOV-a.

Nove obavijesti Obilježavanja Obljetnice Vijesti

U četvrtak, 7. prosinca 2023. godine, u vojarni Bilogora u Bjelovaru, svečano je obilježen Dan roda topništva i 16. obljetnica ustrojavanja Topničko-raketne pukovnije Hrvatske kopnene vojske.

Svečanosti su nazočili uz sadašnje aktivne pripadnike topničke Pukovnije i veterana nazočili su članovi obitelji poginulih i preminulih hrvatskih branitelja, izaslanik zapovjednika HKoV-a brigadir Igor Gojmerac i drugi zapovjednici te predstavnici ustrojstvenih cjelina OSRH, kao i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata i Ministarstva unutarnjih poslova.

Zapovjednik Topničko-raketne pukovnije pukovnik Davor Stefanović zaželio je dobrodošlicu svim gostima i kratko opisao povjesnicu postrojbe, s posebnim naglaskom na korijene u ratnim postrojbama iz Domovinskog rata. Isto tako, podsjetio je na brojne današnje zadaće postrojbe, s naglaskom na izobrazbu, obuku i vježbe, kao i sudjelovanje u NATO-ovoj aktivnosti Ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj.

U okviru svečanosti uručene su nagrade i pohvale najistaknutijim djelatnicima Topničko-raketne pukovnije i organizirano je razgledavanje taktičko-tehničkog zbora. Misno slavlje služeno je u kapelici Svetog križa u vojarni.

Inače, ovo je 16. godišnjica bjelovarske Topničko – raketne pukovnije koja je osnovana 2007. godine, a nastala je spajanjem 16. topničko raketne brigade Bjelovar i 15. protuoklopne topničko raketne brigade iz Križevaca.

Topničko-raketna pukovnija planira i provodi specijalističku vojnu i funkcionalnu obuku roda topništva, provodi vježbe s TBG-om na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik”, pruža potporu školovanju časnika, dočasnika i kadeta te obuci pričuvnog sastava Oružanih snaga RH.

Još 15. listopada 2013. godine, tadašnji ministar obrane Ante Kontromanović, donio je Odluku kojom se propisuju dani rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).

Tako da su Odlukom određeni dani obilježavanja rodova;

10. svibnja      Dan roda pješaštva

5. srpnja         Dan roda zrakoplovstva

6. kolovoza     Dan roda veze

24. kolovoza   Dan roda vojne policije

14. rujna         Dan roda pomorstva

1. listopada     Dan roda nuklearno-biološko-kemijske obrane

2. listopada     Dan roda oklopništva

2. listopada     Dan roda inženjerije

5. listopada     Dan roda protuzračne obrane

11. listopada    Dan roda motrenja i navođenja

4. prosinca      Dan roda topništva

21. prosinca    Dan vojno obavještajnog roda.

Dani službe;

26. ožujka       Dan graditeljske službe

7. srpnja         Dan tehničke službe

16. srpnja       Dan zdravstvene službe

25. rujna         Dan prometne službe

30. rujna         Dan intendantske službe.

Dani struka su:

26. ožujka       Dan geoinformacijske struke

8. travnja         Dan psihološke struke

2. lipnja           Dan pravne struke

5. kolovoza     Dan dušobrižništva

4. listopada      Dan financijske struke

23. listopada    Dan kineziološke struke

20. prosinca     Dan glazbene struke.

Dani posebnih dijelova Oružanih snaga su:

6. siječnja         Dan Pomorske baze Split

14. siječnja       Dan Središnjice za upravljanje osobljem

20. siječnja       Dan Doma Zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske

1. ožujka          Dan Obučnog središta za međunarodne vojne operacije

8. ožujka          Dan Vojno zdravstvenog središta,

14. ožujka        Dan Škole stranih jezika »Katarina Zrinska«

20. ožujka        Dan Gardijske oklopno-mehanizirane brigade

21. ožujka        Dan 93. zrakoplovne baze

1. travnja          Dan Gardijske motorizirane brigade

1. travnja          Dan Središta za borbenu obuku

27. travnja        Dan Zavoda za zrakoplovnu medicinu

28. travnja        Dan 4. gardijske brigade

29. travnja        Dan 3. gardijske brigade

3. svibnja          Dan Zapovjedništva za potporu

3. svibnja          Dan Logističkog operativnog središta

10. svibnja        Dan Pješačke pukovnije

15. svibnja        Dan 2. gardijske brigade

30. svibnja        Dan Bojne za opću logističku potporu

1. lipnja             Dan Bojne za opskrbu

1. lipnja             Dan Opslužne bojne

25. lipnja           Dan Ratne škole »Ban Josip Jelačić«

26. lipnja           Dan Središta za temeljnu obuku

2. kolovoza       Dan Logističke pukovnije

5. kolovoza       Dan Vojne biskupije

6. kolovoza       Dan Pukovnije veze

24. kolovoza     Dan Pukovnije vojne policije

1. rujna             Dan Počasno-zaštitne bojne

8. rujna             Dan Bojne za specijalna djelovanja

16. rujna           Dan Zavoda za pomorsku medicinu

26. rujna           Dan Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske

28. rujna            Dan Flotile Hrvatske ratne mornarice

2. listopada        Dan Zapovjedništva za obuku i doktrinu »Fran Krsto Frankopan«

2. listopada        Dan Inženjerijske pukovnije

3. listopada        Dan Obalne straže Republike Hrvatske

4. listopada        Dan Vojno-obavještajne bojne

5. listopada        Dan 5. gardijske brigade

5. listopada        Dan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja

5. listopada        Dan Pukovnije protuzračne obrane

7. listopada        Dan Središnjice elektronskog izviđanja

8. listopada        Dan Središta za obuku i doktrinu logistike

14. listopada      Dan Visoke dočasničke škole

14. listopada      Dan Remontnog zavoda

16. listopada      Dan Zapovjedno-stožerne škole »Blago Zadro«

22. listopada      Dan Dočasničke škole

25. listopada      Dan Središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane »Rudolf Perešin«

1. studenoga      Dan 9. gardijske brigade

5. studenoga      Dan 1. gardijske brigade

5. studenoga      Dan Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane

11. studenoga    Dan Časničke škole

26. studenoga    Dan Simulacijskog središta

1. prosinca         Dan Doma Glavnog stožera Oružanih snaga

4. prosinca         Dan Topničko-raketne pukovnije

17. prosinca       Dan Bojne zračnog motrenja i navođenja

20. prosinca       Dan Hrvatskog vojnog učilišta »Petar Zrinski«

20. prosinca       Dan Orkestra Oružanih snaga

23. prosinca       Dan 7. gardijske brigade

23. prosinca       Dan Središta za obuku Hrvatske ratne mornarice »Petar Krešimir IV.«

25. prosinca       Dan 91. zrakoplovne baze.

Izvor i foto :Narodne novine128/2013/ MORH/  D. Vlahović

Odgovori