MUP raspisao interni oglas za imenovanje na radno mjesto načelnik/ca za pet policijskih uprava

Najave Nove obavijesti Vijesti

MUP je jučer 17. veljače raspisao interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca za pet policijskih uprava, i to za ; Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Policijska uprava krapinsko-zagorska, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska uprava virovitičko-podravska i Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Stručni uvjeti:
 – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 – najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje  
   10 godina na rukovodećim policijskim poslovima
  -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti,
   umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja
   znanosti i umjetnosti
  -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski
   savjetnik

Kandidati/kinje prijavljeni na interni oglas za koje Povjerenstvo za provedbu internog oglasa utvrdi da ispunjavaju formalne uvjete, obvezni/e su pristupiti testiranju koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora (intervjua) na kojem se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultati ostvareni u dosadašnjem radu. – stoji u internom oglasu koji je postavljen na službenim stranicama MUP-a .

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli/e prijavu na interni oglas i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Povjerenstvo za provedbu internog oglasa na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina i rezultata provedenog razgovora (intervjua) s kandidatima/kinjama, sačinjava rang-listu kandidata koju uz izvješće o provedenom postupku dostavlja glavnom ravnatelju policije.

Glavni ravnatelj policije će predložiti ministru kandidate/kinje za imenovanje, a prije podnošenja prijedloga ministru zatražiti mišljenje županijske skupštine.

Izabrani kandidat imenuje se na razdoblje od 5 godina, a može se razriješiti prije isteka roka na koji je imenovan iz razloga navedenih u članku 59. stavku 3. i članku 61. stavku 2. Zakona o policiji.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr/  objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim internim oglasom, pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom internog oglasa kao i sadržaj i način testiranja.

U prijavi na interni oglas navode se podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Izvotr: MUP

Odgovori