MORH objavio natječaj za prijam novih časnika i specijalista

Najave Nove obavijesti Vijesti

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) je u srijedu, 5. lipnja 2024. godine, raspisalo javni natječaj za prijam 60 kandidata i kandidatkinja za časnike i časnice te doktore medicine i specijaliste različitih grana medicine.

Natječaj je otvoren za :

 • 10 kandidata za područje kibernetičke sigurnosti i/ili informacijskih tehnologija s bilo kojim završenim stručnim ili sveučilišnim studijem. Kompetencije kandidata bit će utvrđene testiranjem tijekom odabirnog postupka.
 • 13 doktora medicine ili specijalista različitih grana medicine.
 • 2 doktora veterinarske medicine za rad u Kninu i Vinkovcima. Kandidati s “B” kategorijom vozačke dozvole imaju prednost.
 • 1 magistra farmacije za rad u Zagrebu.
 • 5 magistra prava.
 • 5 magistra psihologije.
 • 3 kandidata sa završenim studijem sigurnosti, smjerovi zaštita od požara, zaštita na radu ili zaštita okoliša, za rad u Zagrebu, Velikoj Gorici i Slunju.
 • 1 kandidat sa završenim studijem građevinarstva za rad u Zagrebu.
 • 8 kandidata sa završenim studijem građevinarstva.
 • 4 kandidata sa završenim studijem ekonomije, smjer računovodstvo, za rad u Pločama, Zemuniku Donjem, Zagrebu i Velikoj Gorici.
 • 2 kandidata sa završenim studijem kemije za rad u Slunju.
 • 6 kandidata sa završenim studijem iz znanstvenih polja matematike, fizike, geologije, geofizike, geografije, meteorologije i tehničkih znanosti.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjerena preslika diplome),
 • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • rodni list i
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 01 / 37 84 813 i 37 84 814.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je: za kandidate zdravstvene službe (doktor medicine ili specijalista medicine grana, doktor veterinarske medicine i magistar farmacije) do 1. kolovoza 2024., a za ostale kandidate 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati za ponovni prijam sukladno članku 34.b. Zakona o službi u Oružanim snagama, koji će biti primljeni isključivo na nepopunjena mjesta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.
Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2024. godine.

Za kandidate – doktore medicine ili specijaliste grane medicine nema dobnog ograničenja.

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona, odnosno osoba kojoj je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ne može biti starija od 40 godina života do kraja 2024. godine.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu u kolovozu 2024. godine.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2024. godine.

Nakon završetka temeljne časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijelit će im se časnički čin poručnika te će biti raspoređeni na časničku dužnost u Oružane snage RH.

Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnika, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika.

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona bit će izravno po prijmu raspoređeni na dužnost u Oružane snage RH u skladu s osobnim činom i stečenom vojnostručnom specijalnosti.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici.

Izvor: MORH Foto: Arhiv/ Ilustracija

Odgovori