Kako legalno i sigurno upotrebljavati drona

Najave Nove obavijesti Vijesti

Tehnologije bespilotnih zrakoplova omogućuju širok raspon mogućih operacija, za rad u industriji ili za privatnu upotrebu. Da bi se tijekom operacija bespilotnim zrakoplovima zajamčila sigurnost ljudi na tlu i drugim korisnicima zračnog prostora potrebno je utvrditi zahtjeve povezane s plovidbenošću, organizacijama, osobama uključenima u rad bespilotnih zrakoplova i operacijama bespilotnih zrakoplova. Svima su dostupni na tržištu i  to je grana zrakoplovstva koja se najbrže razvija.

Prvog srpnja 2019. godine na snagu su stupile dvije uredbe Europske komisije koje uređuju područje bespilotnih zrakoplova, a to su:

Početkom ožujka EASA je objavila primjenjiva pravila i postupke za upotrebu bespilotnih letjelica prikazanih u konsolidiranom, lako čitljivom formatu s naprednim navigacijskim značajkama putem veza i oznaka.

 •  Dokument je moguće naći na sljedećoj poveznici

Iz  Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo upozoravaju organizacije i osobe koje naručuju usluge u kojima se koriste bespilotni zrakoplovi na pažnju svim naručiteljima poslova koji se bave sustavima bespilotnih zrakoplova, razgovorno zvanim dronovi, na osnovne administrativne zahtjeve koje moraju ispunjavati operatori dronova, kako bi legalno i sigurno obavljali operacije.

Upotreba dronova nalazi svoju primjenu u sve više gospodarskih i osobnih aktivnosti i djelatnosti. Osim velikog ekonomskog potencijala, primjena dronova predstavlja i značajnu opasnost za ljude, životinje i imovinu na zemlji i u zraku. Samo pravilnom upotrebom dronova postiže se prihvatljiva razina sigurnosti za okruženje u kojem se obavljaju operacije.

Jedan od čimbenika u postizanju ovakve razine sigurnosti jest obavljanje operacija u skladu s primjenjivim pravilima, što podrazumijeva i ishođenje potrebnih odobrenja, dozvola i svjedodžbi kada se one tim pravilima zahtijevaju.

Pri ugovaranju poslova koji bi se trebali obaviti dronovima, potrebno je obratiti pažnju na slijedeće:

1. Ako se tražena operacija može izvesti poštujući ove uvjete:

 • Najveća masa bespilotnog zrakoplova na polijetanju do 25 kg,
 • Dron je tijekom cijelog leta u vidnom polju udaljenog pilota,
 • Najveća visina leta je do 120 m iznad tla,
 • Tijekom leta dron ne prevozi opasnu robu i ne izbacuje materijal,
 • Dron ne leti iznad skupine ljudi,
 • Dron leti na sigurnoj udaljenosti od neuključenih osoba,

operator drona može operaciju izvesti u takozvanoj otvorenoj kategoriji i nije u obvezi ishoditi posebna odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, ali mora biti registriran pri njoj.

2. Ako se tražena operacija mora izvesti na način da se ne mogu ispoštovati jedan ili više uvjeta iz točke 1. operator drona mora operaciju provesti u takozvanoj posebnoj kategoriji i imati:

 • Odobrenje za rad u kojem se navode uvjeti za koje je operator odobren, a koji odgovaraju uvjetima tražene operacije ili
 • Jednostavnu svjedodžbu operatora drona (LUC) ili
 • Potvrdu primitka i kompletnosti Izjave o radu u skladu sa standardnim scenarijem (koncept primjenjiv od 01. siječnja 2024.).

Također, dolazi nova primjena pravila za prijavu letova dronova ;

Dana 28. veljače 2023. godine, u primjenu stupa novi Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom, koji donosi novosti za operatore i udaljene pilote bespilotnih zrakoplova u pogledu obveze prijave letova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe.

Najznačajnija promjena je da će od sada svoje letove morati prijavljivati (ishoditi uspostavu strukture zračnog prostora) svi operatori i udaljeni piloti, bez obzira na masu bespilotnog zrakoplova kojim izvode operacije. Uspostava strukture zračnog prostora moći će se kao i do sada ishoditi u:

 • redovitom postupku (putem dostave obrasca zahtjeva 7 dana prije namjeravanog početka operacija) i
 • u automatskom postupku (putem aplikacije AMC Mobile).

Način na koji će operator i/ili udaljeni pilot uspostaviti strukturu zračnog prostora za svoje operacije ovisi o vrsti zračnog prostora u kojem će se operacije izvoditi, prema slijedećem prikazu:

 Damir BezikZrakoplovni inspektor 

Odgovori