Danas se obilježava Dan “DNK”

Nove obavijesti Obilježavanja Svijet Vijesti

Dana 25. travnja 1953. godine, četiri znanstvenika (James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins i Rosalind Franklin), u stručnom časopisu Nature, objavili istraživanja o strukturama DNK, i po tome danu, u cijelom svijetu obilježava se Dan DNK-a.

Zahvaljujući istraživanjima Rosalind Franklin, zaključili da je DNA zapravo linearna molekula čiju okosnicu čine fosfatne skupine i molekule šećera deoksiriboze na koje su vezane jedna od četiri nukleotidne baze koje čine srž molekule. Nukleotidne baze koje se nalaze u DNA molekuli su adenin, citozin, gvanin i timidin, a slijed u kojem se te četiri baze pojavljuju sadrži informaciju potrebnu za razvoj čitavog organizma. Takva informacija sadržana u slijedu baza se prevodi u točno određeni slijed aminokiselina kako bi nastao protein koji obavlja funkciju zapisanu u DNA molekuli. 

D.J.

Odgovori